Specifikacija proizvoda

Fertigacioni kontroleri, HI8001 i HI8002, omogućavaju podešavanje do 10 programa kako bi se vršilo navodnjavanje i do 32 sektora, prilikom čega se mogu kontrolisati vreme i zapremina tečnosti koja protiče. Svaki irigacioni program ima po jednu zadatu pH i EC vrednost. Korisnik može podesiti vreme početka rada, irigacione sektore, trajanje programa i zapreminu tečnosti. Automatski se vrši korekcija pH vrednosti vode ili rastvora koji sadrži nutrijente, uz pomoć kiselog i baznog rastvora. Mogu se pripremati rastvori za navodnjavanje na osnovu 4 zadata programa. Podešavanje vremena navodnjavanja i zapremine rastvora može da se vrši ručno ili uz pomoć akumulirane sunčane energije.

Kontrola mešalice i čišćenje filtera se izvode automatski. Instrument očitava rezultate električne provodljivosti u 3 uzorka. U prvim uzorku se proverava provodljivost rastvora koji tek dolazi u sistem, dok se u drugom i trećem proverava vrednost u rastvoru koji je već u sistemu.

Takođe se montiraju 2 pH elektrode na liniji navodnjavanja, kako bi se obezbedila potpuna kontrola pH vrednosti. Instrument poseduje sistem alarma i mogućnost pamćenja podataka, što može da se podešava na tri nivoa.

Parametar Vrednost
pH  0 do 14
EC 0.0-10.0
Skala akumuliranog sunčevog zračenja 0-2000 W/m2
Rezolucija 0.1 pH; 0.1 mS/cm; 1 W/m2
Napajanje: 115V/230V; 50/60Hz
Uslovi korišćenja da 0 a 50°C; U.R. max 85% (bez kondenzacije)
Dimenzije 178 x 260 x 115 mm / 3.4 kg
Ulazi ph: 2; EC: 3; solarno zračenje: 1; rezervoari đubriva: 4; rezervoari kiseli/bazni: 1; kontrolor nivoa rezervoara: 5+1; prebacivač diferencijala: 2;
Početni program kontrola vremena/obima, vremenski raspored (1 do 5 nivoa prioriteta do  99 ponavljanja programa), akomulirano solarno zračenje, najniži potpuni nivo
Programirani režim rada preko tastature na uređaju ili “daljinski” putem računara i odgovarajuće programskog paketa
Tačnost solarne akumulacije ±0.7 W/m2
Tačnost EC (na 20°C): ±0.07 mS/cm
Tačnost pH (na 20°C): ±0.05 pH
Prioritetni programi 5 nivoa
Dostupni programi 10
Sektori: 8, 16, 24, 32
Izlaz(i) 1 alarm, od 8 do 32 sektora ventila, 2 filtera, 1 pumpa, 1 mešalica