Specifikacija proizvoda

HI2020 edge® je najinovativniji pH metar na svetu. Osim merenja pH vrednosti, može se meriti i električna provodljivost kao i količina rastvorenog kiseonika.

Značajne karakteristike

  • Veliki i pregledan LCD displej,
  • Tastatura koja je osetljiva na dodir,
  • Jasna uputstva prikazana u dnu ekrana koja prate korake pri merenju.
  • Napredne digitalne elektrode koje se lako povezuju i automatski čuvaju podatke o kalibraciji.
  • Automatska provera rada elektrode čiji se status prikazuje na ekranu.
  • Mogućnost postavljanja instrumenta na zidni držač a na taj način ne zauzima mesto na radnoj površini.
  • Dva USB ulaza od koji se jedan koristi  za prenosni memorijski stik a drugi, rezervni, za povezivanje uređaja sa kompjuterom.
  • Mogućnost čuvanja do 1000 rezultata merenja i Cal-Check® opciju za pamćenje podataka o prethodnim kalibracijama
  • GLP (princip dobre laboratorijske prakse)
  • Kalibracija u pet tačaka

pH Specifikacije
Opseg -2.000 do 16.000 pH, -2.00 do 16.00 pH, ±1000 mV
Rezolucija 0.001 pH, 0.01 pH, 0.1 mV
Tačnost (@25ºC/77ºF) ±0.2 mV, ±0.01 pH, ±0.002 pH
Kalibracija do pet tačaka kalibracije
Kalibracioni puferi 1.68, 10.01, 12.45, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, dva specijalna pufera
Temperaturna kompenzacija ATC: -5.0 do 100.0ºC; 23.0 do 212.0°F*
EC Specifikacije
Opseg 0.00 do 29.99 μS/cm, 30.0 do 299.9 μS/cm, 300 do 2999 μS/cm, 3.00 do 29.99 mS/cm, 30.0do 200.0 mS/cm, do 500.0 mS/cm (apsolutni  EC)**
Rezolucija 0.01 μS/cm, 0.1 μS/cm, 1 μS/cm, 0.01 mS/cm, 0.1 mS/cm
Tačnost (@25ºC/77ºF) ±1% od očitane vrednosti (±0.05 μS/cm ili 1 cifra, koja god da je veća)
Kalibracija u jednoj tačka van opsega merenja (0.00 μS/cm u vazduhu), u jednoj u opsegu merenja sa standardima za EC 84 μS/cm, 1413 μS/cm, 5.00 mS/cm, 12.88 mS/cm, 80.0 mS/cm i 111.8 mS/cm
Temperaturna kompenezacija sa temperaturnom kompenzacijom (0.0 do 100.0ºC; 32.0 do 212.0 °F), bez temperaturne kompenzacije
TDS Specifikacije
Opseg 0.00 do 14.99 ppm (mg/L), 15.0 do 149.9 ppm (mg/L), 150 do 1499 ppm (mg/L), 1.50 do 14.99 g/L, 15.0 do 100.0 g/L, i do 400.0 g/L (apsolutna vrednost TDS)**, sa faktorom konverzije 0.80
Rezolucija 0.01 ppm, 0.1 ppm, 1 ppm, 0.01 g/L, 0.1 g/L
Tačnost (na 25ºC/77ºF) ±1% od očitane vrednosti (±0.03 ppm ili 1 cifra, bira se veća cifra)
Kalibracija vrši se kroz kalibraciju za električnu provodljivost
TDS faktor konverzije 0.40- 0.80
Specifikacije za merenje saliniteta
Opseg 0.0 do 400.0% NaCl, 2.00 do 42.00 PSU, 0.01 do 42.00 PSU, 0.0 do 80.0 g/L*
Rezolucija 0.1% NaCl, 0.01 PSU, 0.01 g/L
Tačnost (na 25ºC/77ºF) ±1% od očitane vrednosti
Kalibracija u jednoj tački sa HI 7037L 100% NaCl standardim (drugi opseg se dobija kroz kalibraciju električne provodljivosti)

Pogledajte video tutorijal za vino: HI2020W edge® set za merenje pH u vinu