Specifikacija proizvoda

edge® merač konduktiviteta/TDS/Saliniteta

HANNA Instruments Vam sa ponosom predstavlja najinovativniji merač električne provodljivosti / TDS / saliniteta na svetu: edge®.

Revolucionarni dizajn edge® je kulminacija HANNA vizije, dizajnerskih napora, integralne proizvodnje i aktivnosti našeg centra za istraživanje&razvoj (I&R). edge® predstvalja jedan izuzetno jednostavni merač ali superiornih performansi.

Značajne karakteristike:

  • Preciznost ± 0.1%
  • Ručno i intervalno snimanje
  • Modovi merenja za EC/TDS i salinitet
  • Temperaturna kompenzacija
  • Podesiv EC i TDS konverzacioni faktor
  • GLP (dobra laboratorijska praksa)
  • 2 USB ulaza

EC Specifikacije
EC Opseg 0.00 do 29.99 μS/cm, 30.0 do 299.9 μS/cm, 300 do 2999 μS/cm, 3.00 do 29.99 mS/cm, 30.0 do 200.0 mS/cm, sve do 500.0 mS/cm (apsolutna EC)**
EC Rezolucija 0.01 μS/cm, 0.1 μS/cm, 1 μS/cm, 0.01 mS/cm, 0.1 mS/cm
EC Tačnost (@25ºC/77ºF) ±1% očitane  (±0.05 μS/cm ili 1 cifra koja god da je veća)
EC Kalibracija 1 tački offset kalibracija (0.00 μS/cm u vazduhu), 1 point nagiba kalibracija u  EC standardima 84 μS/cm, 1413 μS/cm, 5.00 mS/cm, 12.88 mS/cm, 80.0 mS/cm and 111.8 mS/cm
TDS Specifikacije
TDS Opseg 0.00 do 14.99 ppm (mg/L), 15.0 do 149.9 ppm (mg/L), 150 do 1499 ppm (mg/L), 1.50 do 14.99 g/L, 15.0 do 100.0 g/L, sve do400.0 g/L (apsolutna TDS)**
TDS Rezolucija 0.01 ppm, 0.1 ppm, 1 ppm, 0.01 g/L, 0.1 g/L
TDS Tačnost (@25ºC/77ºF) ±1% očitane (±0.03 ppm ili 1 cifra, koja god da je veća)
TDS Kalibracija kroz EC kalibraciju
TDS faktor konverzije 0.40 do 0.80 (uobičajena vrednost je 0.50)
Salinitet specifikacije
Salinitet, opseg 0.0 do 400.0% NaCl, 2.00 do 42.00 PSU, 0.0 do 80.0 g/L*
Salinitet, rezolucija 0.1% NaCl, 0.01 PSU, 0.01 g/L
Salinitet, tačnost (@25ºC/77ºF) ±1% očitane
Temperatura, specifikacije
Temperatura, tačnost -20.0 do 120.0 ºC, -4.0 do 248.0 °F
Temperatura, rezolucija 0.1 °C, 0.1 °F
Temperatura, tačnost ±0.5 °C, ±0.9 °F
°C/°F Da
Dodatne specifikacije
EC/TDS/Salinitet temperatura, kompenzacija Automatski od -5 do 100º C (23 do 212º F) NoTC – može da se odabere merenje apsolutne provodljivosti
Koeficijent temperaturne provodljivosti 0.00 do 6.00% / ºC
Dobra laboratorijska praksa (GLP) Da
Čuvanje podataka sve do 1000 (400 za osnovni princip) podataka organizovanih u : ručne log-on zahteve  (max. 200 ), ručna  log-on-stabilnost* (max. 200 ), intervalni logging† (max. 600 uzoraka; 100 lotova)
Povezivanje 1 mikro USB port za punjenje i konekciju sa računarom, 1 USB port za čuvanje podataka
Radno okruženje 0 do 50°C (32 do 122°F), relativna vlažnost vazduha max 95% nekondenzovano
Tip baterije / Vek trajanja Ugrađena punjiva baterija koja omogućava 8 sati neprekidne upotrebe
Napajanje 5 VDC strujni adapter (uključen)
Dimenzije 202 x 140 x 12.7mm (8” x 5.5” x 0.5”)
Masa 250 g (8.82 oz)
Informacije o isporuci edge®EC HI2003 uključuje: HI763100 sondu za provodljivost, 1413 μS/cm kesice standardnog rastvora za provodljivost (3), 12880 μS/cm kesice standardnog rastvora za provodljivost (3), postolje sa držačem elektrode, držač za zid, USB kabl 5 VDC strujni adapter, sertifikatom kvaliteta i uputsvom za upotrebu
Beleške * Nije dostupno u osnovnom modu
** sa  onemogućenom funkcijom temperaturne kompenzacije