Specifikacija proizvoda

EC standard 12880 uS cm

hi7030l12880 µS/cm EC (500 mL) boca

Temperaturni dijagram koji pokazuje stvarnu µS/cm vrednost na različitim temperaturama je prikazan na svakoj boci

Hermetička boca sa neprovidnim čepom koji osiguravaju kvalitet