Specifikacija proizvoda

HI96816 je izdržljiv prenosni digitalni refraktometar koji je dizajniran za određivanje šećera (% Brix) i potencijalnog alkohola (% V/V) u vinu, sokovima i mošti prema regulativi Evropse Unije, odnosno Evropske ekonomske zajednice broj 2676/90. HI96816 meri sa preciznošću od ±0.2% Brix i 0.2% V/V. Sva očitavanje sa autmatski temperaturno kompenzuju sa odgovorom od oko 1.5 sekundi. Prizma od kromiranog stakla i ćelija za uzrokovanje od nerđajućeg čelika su veoma lake za održavanje i čišćenje jer se jednostavno prebrišu mekom maramicom i instrument je spreman za analizu novog uzorka.

Raspon, potencijalni alkohol 4.9 do 56.8 % V/V Potencijalni alkohol; 10 do 75% Brix*
Rezolucija, potencijalni alkohol 0.1 % V/V Potencijalni alkohol
Preciznost, potencijalni alkohol ±0.2 % V/V Potencijalni alkohol
Temperatura, raspon 0 do 80°C (32 do 176°F)
Temperatura, rezolucija 0.1°C (0.1°F)
Temperatura, preciznost ±0.3 °C (±0.5 °F)
Temperaturna kompenzacija automatska između 10 i 40°C (50 i 104°F)
Vreme mernja oko 1.5 sekundi
Minimalna količina uzorka 100 μL (da u potpunosti prekrije prizmu)
Izvor svetlosti žuto LED
Ćelija za uzrokovanje  prsten od nerđajućeg čelika i prizma od kromiranog stakla
Automatsko isključivanje nakon 3 minuta nekorišćenja
Tip i vek trajanja baterija 9V / oko 5000 očitavanja
Dimenzija / težina 192 x 102 x 67 mm (7.6 x 4.01 x 2.6”) / 420 g (14.8 oz.)

HI96816 dolazi sa baterijama i uputstvom za upotrebu.

Napomena:

HI96816 dozvoljava da se kontinuirano proverava preciznost pritskom na taster za očitavanje do se % Brix vrednost ne prikaže. Mora da se koristi rastvor od saharoze za % Brix.