Specifikacija proizvoda

Digitalni refraktometar za određivanje % invertnog šećera

HI96804 je robusni i prenosni digitalni refratometar specijalno dizajniran za nalizu prehrambenih proizvoda u vodenim rastvorima koji sadrže invertni šećer. HI96804 daje rezultate preciznosti ±0.2%. Rukovanje instrumentom je jednostavno uz pomoć samo 2 tastera: jedan taster je namenjen za kalibraciju sa destilovanom ili dejonizovanom vodom,  a drugi za sama merenja. Sva očitavanja se automatski temperaturno kompenzuju,  a vreme odgovora je oko 1.5 sekundi. Prizma od kromiranog stakla i ćelija za uzrokovanje od nerđajućeg čelika su veoma lake za održavanje i čišćenje jer se jednostavno prebrišu mekom maramicom i instrument je spreman za analizu novog uzorka.

  • Mala količina uzorka, svega 2 kapi (100 μl)
  • Ćelija za uzrokovanje od nerđajućeg čelika sa optičkom prizmom od kromiranog stakla
  • Brzi odgovor analize od svega 1.5 sekundi i automatska temperaturna kompenzacija očitanih rezultata

Specifikacije

Raspon za sadržaj šećera 0 do 85% mase (% w/w invertnog šećera)
Rezolucija za sadržaj šećera 0.1% mase
Preciznost za sadržaj šećera (@25ºC/77ºF) ±0.2% mase
Raspon, temperatura 0 do 80°C (32 do 176°F)
Rezolucija, temperatura 0.1°C (0.1°F)
Preciznost, temperatura ±0.3 °C (±0.5 °F)
Temperaturna kompenzacija Automatska između 10 i 40°C (50 do 104°F)
Vreme merenja oko 1.5 sekundi
Minimalna količina uzorka 100 μL (da bi pokrilo celu prizmu)
Izvor svetlosti žuto LED svetlo
Ćelija za uzrokovanje Prsten od nerđajućeg čelika i prizma od kromiranog stakla
Automatsko isključivanje Nakon 3 minuta nekorišćenja
Kućište IP65
Tip baterije i vek trajanja 9V / oko 5000 očitavanja
Dimenzije / Težina 192 x 102 x 67 mm (7.6 x 4.01 x 2.6”) / 420 g (14.8 oz.)
Informacije o naručivanju HI96804 dolazi sa baterijama i uputstvom za upotrebu
Garancija 2 godine