Specifikacija proizvoda

  • Jednostruki ili dvostruki kontrolni sistem
  • U potpunosti se može programirati
  • mA i VDC registar izlaza ili RS485
  • Različiti ulazi za zaštitu uzemljenja
  • Automatska kalibracija u 3 tačke
  • Podaci poslednje kalibracije
  • Automatska temperaturna kompenzacija
  • Jednostavno povezivanje sa modulima za priključivanje

Raspon pH -2.00 do 16.00 pH
ORP -2000 do 2000 mV
Temperatura -30 do 130.0°C
Rezolucija pH 0.01 pH
ORP 1 mV
Temperatura 0.1°C (iznad -10 °C); 1°C (ispod -10°C)
Preciznost @ 20°C pH ±0.02 pH
ORP ±2 mV
Temperatura ±0.5°C (-9.9 do 130.0°C); ±1°C (-30 do -10°C)
Ulazni otpor 1012 Ohm
Digitalni ulaz za
pH/ORP/°C transmiter
RS485
Drugi digitali izolovani ulazi 2 digitilna izolovana ulaza: jedan za zadržavanje i jedan za čišćenje; upaljen: 5 to 24 VDC
Digitalni izolovani izlaz digitalni izolovani priključak koji je zatvoren kada je u hold modu
Temperaturna kompenzacija Automatska ili ručna, -30 do 130°C
Temperaturna sonda Pt100/Pt1000 senzor sa 3 ili 2 žice (sa automatskim prepoznavanjem i testom oštećenja)
Napajanje 24 VDC/AC, 115 VAC ±10%, 230 VAC ±10% or 100 VAC ±10%; 50/60 Hz
Potrošnja struje 10 VA
Zaštita od viskokog napona 400 mA 250V osigurač
Maximalan učestalost oscilacija 8 MHz
Releji 1, 2, 3, 4 elektromehanički SPDT izlazni priključak

5A-250 VAC, 5A – 30 VDC (transformator koji ne stvara magnetna polja);

Zaštitni osigurač: 5A, 250V

Alarm relej Elektromehanički relej SPDT izlazni priključak,

5A – 250 VAC, 5A – 30 VDC (transformator koji ne stvara magnetna polja)

Zaštitni osigurač: 5A, 250V

Analogni izlaz 2 odvojena izlaza, 0 – 22 mA

(konfigurisana kao 0-20 mA ili 4-20 mA)

Rezolucija analognog izlaza 0.1% f.s.
Prciznost analognog izlaza ± 2% f.s.
Skladištenje podataka 6000 pH/°C ili ORP uzorci
Okolina 0 do 50°C? (32 do 122°F); RH max 85% nekondenzovani
Pakovanje IP20 (kućište); IP54 (prednji panel)
Težina 1.6 kg (3.5 lb.)