Specifikacija proizvoda

HI720 je kontroler za električnu provodljivost sa mogućnošću funkcionisanja po principu PID, PI, proporcionalnog ili on/off kontrolnog sistema  sa jednostrukim ili dvostrukim kontrolnim mehanizmom.

Podaci merenja za EC i TDS se čuvaju odvojeno što omogućava korisniku da se prebacuje sa EC na TDS i obrnuto bez gubljenja podešavanja. Temperatura se konstantno prati preko temperaturnog senzora (Pt100 ili Pt1000 tip) sa automatskom temperaturnom kompenzacijom za provodljivost.

Parametri koji se u potpunosti mogu podešavati od strane korisnika su: linearna ili nelinearna temperaturna kompenzacija, referentna temperatura i koeficijent temperature.

Radni raspon za provodljivost se takođe može podešavati od strane korisnika i kalibracija u jednoj tački se izvodi pri vrednosti koja je odgovarajuća tom rasponu merenja.

Jedan ili dva analogna izlaza kontrolora (0-20 ili 4-20 mA) mogu biti konfigurisani i namenjeni za beleženje ili kontrolisanje (samo kod modela sa PID kontrolnim mehanizmom) pH/ORP i do 4 releja mogu da se koriste za kontrolu procesa. Status kontrolera je vidljiv na LED delu na prednjem delu panela i na LCD ekranu.

Memorija kontrolora može da čuva do 100 poslednjih grešaka, konfiguracija, kalibracija i informacija o čišćenju. Tim podacima se može pristupiti preko kompjutera preko RS485 i HI92500 softvera.

Kontroler takođe ima mogućnost celokupne autodijagnostičke procedure, kao i procedure čišćenja sondi za EC.

 • Proizvoljno podešavanje raspona za EC ili TDS i temperature za EC/TDS
 • Automatska temperaturna kompenzacija za EC/TDS
 • Može se vršiti merenje uz automatsku, ručnu ili bez temperaturne kompenzacije. Raspon referentne temperature između 02 i 25 C. Koeficijent temperature se može odrediti u rasponu od 0.00 do 20.00%/C.
 • Temperaturna kompenzacija može biti linearna, podešena u odnosu na vrednost saliniteta ili definisana od strane korisnika
 • TDS faktor korisnik može sam podesiti u rasponu od 0.01 do 1.00
 • Odgovarajuće su EC sonde sa ugrađenim ili eksternim Pt100/1000 temperaturnim senzorom
 • PID, PI, proporcionalni ili ON/OFF kontrolni mehanizam (jednostruki ili dvostruki)
 • Sensor Check™ mehanizam za detektovanje u realnom vremenu EC/TDS sondi u upotrebi
 • Test oštećenja za temperaturne sonde
 • Mogućnost direktnog povezivanja sondi ili preko digitalnog transmitera za veće distance
 • Memorija do 100 podataka kontrolnog sistema
 • Kontrola se vrši preko 4 releja ili analognog izlaza (0-20 mA ili 4-20 mA)
 • Automatski program za čišćenje sonde koji se aktivira alarmom ili na zahtev korisnika
 • Širok asortiman modela kako bi se što bolje odgovorilo na specifične zahteve korisnika