Specifikacija proizvoda

pH mini kontroler

bl931700_720x720_72_rgbBL931700 mini pH kontroler je dizajniran za jednostavnu i jeftinu instalaciju u malom prostoru,a da kontroliše kontrolu precesa jednostavno, ali efektivno. Kao rezultat kompaktnosti i veličine, BL931700 može biti instaliran odmah pored proizvodnih tenkova.

Mini kontroler za pH ima široku primenu u raznim industrijama kao što je tekstilna, štampa, fotografija, tretman voda i još mnoge druge.

 

BL931700 ima mogućnost odabira između režima doziranja – kiselo ili bazno.Merenja se direktno vrše preko pH elektrode u rasponu od 0 do 14 sa 0.01 pH rezolucijom. Preciznost se obezbeđuje preko ručne kalibracije u 2 tačke preko trimera koji se nalaze na prednjem delu panela. Takođe se može izvršiti izbor između automatskog i ručnog režima doziranja. Ručni režim je jako korisna opcija kada se vrši održavanje i čišćenje kontrolera zato što se tada može uključiti/isključiti relej za doziranje po potrebi.

Kontrolni sistem za vremenski interval doziranja upozorava kada je relej aktiviran predugo u cilju sprečavanja predoziranja. Dodatno, ovaj model ima 4-20 mA analogni izlaz za povezivanje sa rekorderom.

Dva modela su dostupna sa različitim ulazima za napajanje – 115/230 Vac ili 12 Vdc.

Specifikacije

Raspon pH 0.00 do 14.00 pH
Rezolucija 0.01 pH
Preciznost pH ±0.02 pH
Kalibracija Ručna u 2 tačke sa offset i nagib trimerima
Relej za doziranje 1, max 2A (zaštićeno osiguračem), 250 Vac, 30 Vdc
Režimi za doziranje Kiselo i bazno
otvoren kontakt = kiselo doziranje; aktivan kada su rezultati očitavanja iznad unapred utvrđenih vrednosti
kontakt zatvoren = bazno doziranje; aktivan kada su rezultati očitavanja ispod unapred utvrđenih vrednosti
Kontrolni sistem Može se podešavati od 0.0 do 14.0 pH
Overtime Može se podešavati, tipično od 5 do oko 30 minuta
Rekorder output-a 4-20 mA, preciznost ±0.20 mA, 500 Ohm max.
Ulazni otpor 102 Ohm
Napajanje 115/230 Vac ili 12 Vdc
Dimenzije 83 x 53 x 99 mm (3.3 x 2.1 x 3.9″)