Specifikacija proizvoda

HI3817BP Backpack Lab™ set za ispitivanje kvaliteta vode, edukacijski

Backpack Lab™ set za ispitivanje kvaliteta vode, edukacijski

Dizajniran za nastavnike i studente ekologije. Backpack Lab je dizajniran tako da sadrži sve neophodne komponente na jednom mestu.Idealan je za transport, lak je za korišćenje na terenu i  omogućava merenja na licu mesta. Sadrži dobro osmišljene lekcije i set aktivnosti, što omogućava nastavniku dobru organizaciju nastave.

Značajne karakteristike

 • Mogućnost testiranja 10 važnih parametara o kvalitetu vode
 • Studenti mogu lako da steknu znanje o kvalitetu vode kroz analizu parametara: kiselost, baznost, ugljen- dioksid, rastvoreni kiseonik, tvrdoća, nitrati, fosfati, pH, električna provodljivost i ukupne rastvorene supstance.
 • Kompletan set materijala
 • Sav neophodni  materijal se nalazi u setu, kao na primer pH testeri, čaše, indikatori, reagensi i staklene flaše za analizu rastvorenog kiseonika.
 • Visoka rezolucija
 • Svi testovi pružaju visoku rezoluciju u opsegu merenja.
 • Dostupnost dodatnih reagenasa
 • Nije potrebno kupovati novi set, već samo istrošene rastvore. Svaki reagens i pufer se može kupiti posebno.
 • Edukativni materijal
 • Plan lekcija i postojeće komponente su povezani u uputstvu namenjenom nastavnicima koje sadrži informacije o svakom parametru i detaljne procedure za testiranje.

Backpack Lab™ komplet za ispitivanje kvaliteta vode sadrži:

 • 110 testova za kiselost & alkalnost, 100 tests za karbon- dioksid, rastvoreni kiseonik, tvrdoću, nitrate i fosfate
 • HI 98129 Combo pH/EC/TDS/Temp tester
 • Secchi disk za zamućenost
 • Po jednu kesicu: 4 pH, 7 pH & 1413 μS/cm
 • Ranac za nošenje kompleta
 • Uputsvo za upotrebu od 72 strane
 • Sažetak o svim parametrima koja se mogu meriti
 • Indeks pojmova u pdf formatu (na CD-u)