Specifikacija proizvoda

komplet testova za morsku vodu

HI3899BP Backpack Lab Marine Science

Dizajniran za nastavnike i studente nauke o morskim vodama. Backpack Lab je dizajniran tako da sadrži sve neophodne komponente na jednom mestu, pri čemu je smanjena šansa za zamenu njihovih mesta. Idealan je za transport, lak je za korišćenje na terenu i merenja na licu mesta. Sadrži dobro osmišljene lekcije i set aktivnosti, što omogućava nastavniku dobru organizaciju nastave.

Backpack Lab sadrži:

  • 110 testova za analizu kiselosti i baznosti, 100 testova za amonijak, ugljen- dioksid, rastvoreni kiseonik, tvrdoću vode, nitrate, azot, fosfate i salinitet.
  • HANNA pHep®4 vodootporni tester za pH/temperaturu
  • HANNA DiST®5 vodootporni tester za konduktivitet/ Ukupne rastvorene materije (TDS)
  • Higrometar za salinitet
  • Secchi disk za mutnoću
  • “Hanna Backpack” ranac u koji se smeštaju sve komponente
  • Sažetak o svim parametrima koji se mogu meriti (na CD-u)
  • Korak po korak uputsva na karticama za terenska merenja
  • Radni listovi sa instrukcijama, procedurama, prostorom za rezultate i zapažanja.
  • Indeks pojmova u pdf formatu (na CD-u)