Specifikacija proizvoda

set za ispitivanje kvaliteta zemlje

Backpack Lab™ edukativni set za ispitivanje kvaliteta zemlje

HANNA Instruments poljoprivredni kombinovani test set posebno je dizajniran da omogući testiranja koja će dati odgovore na najvažnija pitanja kvaliteta zemlišta u poljoprivredi. Ovaj kombinovani set je napravljen u skladu sa najmodernijim tehnikama ispitivanja kvaliteta poljoprivrednih zemljišta.

HI3896BP Backpack Lab™ edukativni set za ispitivanje kvaliteta zemlje sadrži:

  • Kombinovani set za poljoprivredu
  • Testovi za fosvor i kalijum
  • HI 98129 – Kombo pH/EC/TDS/Temperaturni tester
  • HI 145 Termometar
  • Kesica pufera: 4 pH, 7 pH & 1413 μS/cm
  • Test procedure
  • Ranac za nošenje test kompleta
  • Detaljan priručnik za upotrebu. Uputstvo korak po korak za svako testiranje
  • Sažetak opisa parametara u pdf-u (na CD-u).
  • Indeks pojmova na CD-u