Specifikacija proizvoda

HI 921 autosampler je automatski sistem dizajniran za upotrebu s HI902C potenciometrijskim titracijskim sistemom. Visok kvalitet omogućuje lakšu i bržu titraciju kada je reč o mnogo uzoraka. HI921 može koristiti do tri peristatičke pumpe: za automatsko dodavanje reagensa, održavanje nivoa uzorka i cevčice za čišćenje, ispiranje sprejom i jednu membransku pumpu za ispiranje. Kontrolna ploča omogućuje ručno upravljanje motorima i pumpama. HI921 takođe ima ugrađenu magnetnu mešalicu, elektrode za ispiranje, USB ekran kompatibilan s čitačem bar koda i ugrađenim RFID u svakoj čašici. Uz autosampler može se raditi s 18 uzoraka uzastopno.

HI921 automatski uzorkivač povezan je direktno s HI902C i ima pristup metodama titracije. Jednom kad se uspostavi metoda, korisnik može prilagoditi automatski redosled za svoje uzorke. Nazivi uzoraka i količina mogu se prilagođavati ili automatski podesiti sa zadanim vrednostima. Jednom kad se uspostavi redosled, dostupna su dva izveštaja za pregled: tabelarni prikaz s nazivom svakog uzorka, pozicija čašice, količina uzorka i rezultat, kao i detaljni izvštaj o titraciji za svaki uzorak, uključujući i grafički prikaz podataka.

Značajne karakteristike

Fleksibilna i tačna detekcija krajnje tačke titracije s HI902C potentiometrijskim titratorom.

 • Automatizacija do 18 uzoraka po traci
  · 16 uzoraka u 150 ml čašicama
  · 18 uzoraka u 100 mL čašicama
 • Automatsko prepoznavanje tačnih lokacija čaša u traci
  · automatski uzorkivač uvek zna tačan položaj svake čaše
 • Ispiranje elektrode
  · do 3 čašice mogu biti određene za ispiranje elektrode
 • Automatsko dodavanje reagensa ili dejonizirane vode u čašicu s uzorkom pomoću peristatičke pumpe
 • Uključena upravljačka ploča za ručno upravljanje motorima i pumpama
 • Ugrađena magnetska mešalica ili propelerska mešalica
 • Čitač bar koda za lakše praćenje uzorka
 • Ugrađen RFID u svaki držač čaše

Slotovi za držače elektroda 3 x 12-mm elektrode, 1 temperaturni  senzor, 1 cev za aspiraciju, 5 višenamenskih slotova (titrant/cev za reagens), 1 vazdušna mešalica
Temperaturni senzor HI7662-A (uključen)
Mešalice Ugrađena magnetna mešalica, propeler iznad mešalice (opciono)
Peristaltičke pumpe mogu se instalirati do 3 pumpe, instalira se na slotovima  #1, #2, i #3
Membranska pumpa (za čišćenje)  Instalira se na slotu #4
Postolje 16 posuda x 150 mL (HI920-11660), 18 posuda  x 100 mL (HI920-11853), ugrađen  RFID
Čaše ASTM male staklene čašice, 16 plastičnih čaša, 150 mL (HI920-060), 18 plastičnih čaša, 100 mL (HI920-053)
Kontrolna tabla dugmići za ručno upravljanje postoljem i titracionom glavom, ručno upravljanje peristalitičkom ili membranskom pumpon, displej na dva nivoa sa informacijom o statusu
Barcode čitač Kompatibilan sa USB barcode čitačima, koristi se za dodavanje imena uzorcima
Čuvanje izveštaja do 40 postolja uzoraka  (e.g. 720 izveštaja za  18 postolja sa čašama)