Specifikacija proizvoda

Tačnost merenja na prvom mestu!

HI 902C je automatski titrator koji zaokružuje našu široku paletu proizvoda, a posvećen je brzim i tačnim laboratorijskim analizama. HI 902C može obavljati kiselinsko/bazne, potenciometrijske, ORP, kompleksometrijske, precipitacijske, povratne titracije. HI 902C otpušta titrant, otkriva završnu tačku titracije i obavlja sve potrebne izračune automatski. Ovaj svestrani titrator podržava do 100 metoda, standardnih ili korisnički definisanih. Kada je uključen, instrument inicira proveru unutrašnje dijagnostike, a zatim se sprema za prvu titraciju.

Veliki LCD u boji jasno pokazuje odabrane metode i slične informacije. Kriva stvarnog vremena titracije može se prikazati na ekranu, a to je korisna značajka kada se ispituju nove metode ili kada postupak mora biti optimiziran. Na kraju titracije, svi podaci, uključujući i graf, automatski se čuva u memoriji i mogu se kopirati pomoću ugrađenog USB-a. Ovaj titrator isporučuje se s paketom standardnih metoda i ima opciju nadograđivanja vlastitih. Metode (standardne i korisničke) mogu biti unapređene, sačuvane ili izbrisane spajanjem titratora na kompjuter s HANNA softverom ili USB-om.

Značajne karakteristike

  • Intuitivna korisnička podrška
  • USB priključak omogućava prenos   izveštaja na  drugi  kompjuter
  • Mogućnost instalacije programskog paketa za spoljašnju upotrebu
  • RS232 priključak omogućava direktnu konekcuju sa analitičkom laboratorijskom vagom
  • Podrška na više jezika
  • Četiri režima rada: potenciometrijski titrator, pH merač, mV merač, ISE merač
  • Do pet tačaka kalibracija sa prepoznavanjem standardnih pufera

pH Specifikacije
pH Opseg -2.0 do 20.0 pH; -2.00 do 20.00 pH; -2.000 do 20.000 pH
pH Rezolucija 0.1 pH / 0.01 pH
pH Tačnost (@25ºC/77ºF) ±0.001 pH
pH Kalibracija Do pet tačaka kalibracije, osam standardnih pufera i pet uobičajenih  pufera
mV Specifikacije
mV Opseg -2000.0 do 2000.0 mV
mV Rezolucija 0.1 mV
mV Tačnost (@25ºC/77ºF) ±0.1 mV
mV Kalibracija U jednoj tački
ISE Specifikacije
ISE Opseg 1•10⁻⁶ do 9.99•10¹⁰
ISE Rezolucija 1; 0.1; 0.01
ISE Tačnost ±0.5% za  monovalentne; ±1% za dvovalentne
ISE Kalibracija Do pet tačaka kalibracije, sedam standardnih rastvora i pet rastvora definisanih od strane korisnika
Temperaturna Specifikacija
Temperaturni Opseg -5.0 do 105.0°C; 23.0 do 21.0°F; 268.2 do 78.2 K
Temperaturna Rezolucija 0.1°C; 0.1°F; 0.1K
Temperaturna Tačnost (@25ºC/77ºF) ±0.1°C; ±0.2°F; ±0.1K, isključujući grešku sonde
Temperaturna Kompenzacija Ručno ili automatski

Titracijski izveštaji: