Specifikacija proizvoda

Nova generacija titratora zauzima 50% manje laboratorijskog prostora. Zatvoreno kućište je precizno projektovano tako da obezbeđena potpuna zaštita od prskanja  hemikalija i prodora prašine. Unapređeni ekran, visokog kontrasta obezbeđuje sjajan korisnički doživljaj.

Sa poduprtim elektrodnim držačem kao i uklonjivom mešalicom, manje titracije u tački su sada besprekorne. Ne samo da postoji više prostora za elektrode i cevčice, već je i njihovo premeštanje olakšano sa novim sistemom “press to release”.

Pumpa za doziranje u više od 40.000 koraka omogućavadoziranje ekstremno malih volumena titranta koji će Vam pomoći da postignete vrlo preciznu krajnju tačku za veću konzistenciju. Ne postoji ništa slično! Dodajte drugu analognu ploču, biretu ili peristaltičnu pumpu za još više snage, više upotrebljivosti i više svestranosti.

Naš zamjenjivi Clip Lock ™ sistem bireta Vam pomaže da prigodno odvajate i da se prebacujete između reagensa, tako da ne morate brinuti o unakrsnoj kontaminaciji.

Dinamički dozirni algoritam omogućava pravovremene i precizne rezultate titracije pružanjem većih doza u početku titracije i manjim, preciznijim dozama u blizini krajnje tačke.

pH Specifikacije

pH opseg

-2.0 do 20.0 pH;

pH Rezolucija

0.1; 0.01; 0.001 pH

pH Tačnost (@25ºC/77ºF)

±0.001 pH

pH Kalibracija

Do 5 tačaka kalibracije, sa 8 standardnih pufera i 5 korisnički definisanih

mV Specifikacije

mV opseg

-2000.0 do 2000.0 mV

mV Rezolucija

0.1 mV

mV Tačnost (@25ºC/77ºF)

±0.1 mV

mV Kalibracija

Offset u jednoj tački

ISE Specifikacije

ISE Opseg

1•10⁻⁶ do 9.99•10¹⁰

ISE Rezolucija

1; 0.1; 0.01

ISE Tačnost

±0.5% monovalent; ±1% divalent

ISE Kalibracija

Do 5 tačaka, sa 7 klasičnih standarda i 5 korisnički definisanih

Temperaturne specifikacije

Temperaturni opseg

-5.0 do 105.0°C; 23.0 do 221.0°F; 268.2 do 378.2K

Temperaturna rezolucija

0.1°C; 0.1°F; 0.1K

Tačnost (@25ºC/77ºF)

±0.1°C; ±0.2°F; ±0.1K,

Temperaturna kompenzacija

Manuelna ili automatska

Dodatne specifikacije

Programirano mešanje

propeler tip, 100 do 2500 rpm, rezolucija 100 rpm

Display

5.7” (320 x 240 pixel) u boji LCD

Veličina bireta

5, 10, 25, ili 50 mL

Rezolucija bireta

1/40000

Rezolucija Display-a

0.001 mL

Tačnost doziranja

±0.1% od punog obima birete

Metodi

Do 100 metoda (standardnih i korisnički definisanih)

Autodetekcija birete

Kada se stavi bireta, titrator automatski prepoznaje zapreminu

Stopa protoka

Podesiva od 0.1 mL/min do 2 x zapremina birete/min

Završna tačka Određivanje

Tačka ekvivalencije ili pH/mV tačka

Potenciometrijske titracije

kiselinsko-bazne (pH ili mV-mod), redoks, precipitacijske, kompleksiometrijske, ne-vodene, ijon selektivne i argentometrijske

Merne jedinice

ekspresiju jedinica koncentracije koju specificira korisnik kako bi se prilagodili specifičnim zahtevima za izračunavanje

Grafici i izveštavanje u realnom vremenu

mV-obim, pH- obim titracione krive, prva ili druga derivatna kriva; pH mod, mV mod ili ISE mod: pH/mV/koncetracija po protoku vremena

USB

da

Dobra laboratorijska praksas

Obezbeđena, sa mogućnošću direktnog štampanja

Jezici

English, Portuguese, Spanish

Okruženje

10 do 40°C (50 do 104°F), do 95% RH

Smeštajno okruženje

-20 do 70°C i do 95% RH

Napajanje

100-240 VAC; “-01” models, US plug (type A); “-02” models, European plug (type C)

Dimenzije

315 x 205 x 375 mm (12.4 x 8.1 x 14.8 “)

Težina

4.3 kg (9.5 lbs.) sa jednom pumpom, mešalicom i senzorima

Informacije o isporuci

HI932 dolazi sa: Titrator, pumpom, biretom, držačem elektrode i mešalicom, Burette Blank Support, Pump i Burette Locking Screws with Plastic Head, Temperature Sensor, Shorting Cap, Power Adapter, USB Cable, Instruction Manual, USB Memory Stick, HI900 PC Application (Installation Kit on USB Stick), and Quality Certificate.