Specifikacija proizvoda

AmpHel ORP elektroda ima pin od zlata, spoj od tkanine i kabal od 5 metara.

  • Jak signal do čak 75 metara (246’)
  • Baz potrebe za koaksijalnim kablom
  • Merenja se mogu vršiti u vrlo prljavim uzorcima i u uslovima veleike vlažnosti
  • Modeli sa eksternom baterijom koja se može zameniti kako bi se produzio vek trajanja elektrode
  • Stakleni senzor za specifične primene

 

Za aplikacije, odnosno merenja u vrlo surovom radnom okruženju, Hanna je razvila 4 tipa specijalizovanih stakala. Prvi je ekstremno izdržljiv senzor od stakla za opštu i industrijsku upotrebu. Ovo staklo može bez ikakvih štetnih posledica da se koristi svakodnevno. Ostali tipovi stakala omogućavaju kontinuirano praćenje u ratvorima izuzetno velike kiselosti koji sadrže jone fluorida i tokovi procesa sa niskom temperaturom bez štetnih posledica po vek trajanja elektrode.

Telo elektrode je napravljeno od stakla ili PEI, dok je spoj od tkanine ili PTFE.

Materijal tela elektrode PEI
Spoj tkanina
Elektrolit gel
Tip pin zlato
Temperatura -5 do 80°C
Maksimalni pristisak 3 bar (43.5 psi)
Konekcija BNC
Kabal 5 m
Baterija zamenjiva