Specifikacija proizvoda

Prenosni konduktometar i merač otpora
Značajne karakteristike:

Četvoroprstena EC sonda – HI76302W četvoroprstena sonda, koja dolazi uz HI97314 prenosni konduktometar, pedstavlja idealno rešenje za svestrana i precizna merenja. Četvoroprstena tehnologija pruža širi opseg merenja, prevazilazeći limite raspona merenja kada se koristi 2 odvojene sonde. Zaštićena PVC zaštitom i poseduje ugrađeni temperaturni senzor.

Sonda za otpor – HI3316D sonda takođe dolazi uz instrument. Specijalno je dizajnirana za merenje otpora i kao i HI76302W poseduje ugrađeni temperaturni senzor, kako bi se kompenzovala merenje otpora i time povećala tačnost rezultata.

Opseg merenja četvoroprstene sonde – HI87314 može meriti u 4 različita opsega. Svaki merni opseg poseduje poseban taster, koji korisniku omogućava lako promenu mernog opsega. Merač je programiran da obavesti korisnika kada merenja izlaze iz mernog opsega i kada ga je potrebno promeniti.

Automatska temperaturna kompenzacija – Kako temperatura utiče značajno na merenja otpora i EC, merač koji ima mogućnost temperaturne kompenzacija predstavlja neophodan preduslov tačnih merenja.  Obe sonde poseduju ugrađeni temperaturni senzor, koji kompenzuje vrednosti u rasponu od 0 do 50°C (32 do 122°F).

Podesivi temperaturni koeficijent – Sa povećavanjem i smanjivanjem temperature, provodljivost se respektivno povećava ili smanjuje. Faktor temperaturne kompenzacije, poznatiji kao ß, podeševa temperaturu na način da se osiguraju najtačnija merenja. Koeficijent se podešava za konduktivitet od 0-2,5% / ° C, odnosno 0-7%/ ° C za otpor.

Kalibracija u jednoj tački – HI87314 moguće je kalibrisati u jednoj tački sa standardnim puferskim rastvorima.

Specifikacije

 Opseg EC 0.0 do 199.9 μS/cm; 0 do 1999 μS/cm; 0.00 to 19.99 mS/cm; 0.0 do 199.9 mS/cm
Rezolucija EC 0.1 μS/cm; 1 μS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm
Preciznost EC ±1% FS
Kalibracija EC ručna u jednoj tački
Opseg otpor 0 do 19.90 MΩ•cm
Rezolucija otpor 0.10 MΩ•cm
Preciznost otpor ±2% FS
Kalibracija ručna u jednoj tački
Temperaturna kompenzacija automatska od 0 do 50°C sa β izborom 0 do 2.5%/°C za EC i od 2 to 7%/°C za otpor
Elektroda/Sonda HI76302W sonda za provodljivost sa temperaturnim senzorom, DIN priključak i 1m (3.3’) kabla; HI3316D sonda za otpor sa temperaturnim senzorom, DIN priključak 1 m (3.3’) kabla
Baterija 9V / u proseku 100h kontinuirane upotrebe
Okruženje 0 do 50°C (32 to 122°F); RH max 100%
Dimenzije 145 x 80 x 36 mm (5.7 x 3.1 x 1.4’’)
Težina 230 g (8.1 oz)
Informacije o poručivanju HI87314 isporučuje se sa HI76302W sondom za provodljivost, HI3316D sondom za otpor, HI70030 kesicom rastvora za kalibraciju, kalibracionim šrafcigerom, baterijom, instrukcijama i čvrstim koferom.