Specifikacija proizvoda

1500 mg/L (ppm) TDS Rastvor za kalibraciju, boca od 500 mL

hi70442l-1Značajne karakteristike

  • 1500mg/L (ppm) TDS rastvor za kalibraciju, 500mL
  • Pakovanje dizajnirano tako da vazduh i svetlost ne oštećuju rastvor
  • TDS rastvori se proizvode od najkvalitetnijeg kalijum hlorida različitih koncentracija
  • Standardizovani su uz pomoć konduktometra kalibrisanog sa NIST kalijum hloridom
  • TDS vrednost: 1500 ppm (mg/L) na 25 ˚C
  • Faktor TDS konverzije 4-4-2: 0.65 ppm = 1 mikrosimens/cm (približno)