Specifikacija proizvoda

TDS rastvor, 500mL

hi7032l

  • 1382 ppm TDS rastvor, 500mL
  • Pakovanje dizajnirano tako da vazduh i svetlost ne oštećuju rastvor
  • TDS rastvori se proizvode od najkvalitetnijeg kalijum hlorida različitih koncentracija
  • Standardizovani su uz pomoć konduktometra kalibrisanog sa NIST kalijum hloridom
  • TDS vrednost: 1382 ppm (mg/L) na 25 ˚C
  • Veličina pakovanja: 500mL