Koncept pH se upoznaje veoma rano. Počevši od osnovne škole, supstance se klasifikuju kao kiseline, baze ili neutralne, zatim kroz srednju školu i fakultet, pH i srodni koncepti se izučavaju sve detaljnije. pH je kritični parametar u mnogim industrijama, uključujući hranu i piće, farmaceutske proizvode, vino, oplata, tekstil, tretman vode i još mnogo toga.

Mnogi diplomci, iako u potpunosti razumeje koncept i teoriju pH, često posle studija imaju problem jer se susreću možda i prvi put sa pH metrom. Prema tome, pored razumevanja teorije pH, kako se određuje i koji faktori utiču na vrednost, potrebno je steći znanja o održavanju i otklanjanju problema sa pH metra i elektrode. To znanje je od neprocenjive vrednosti i studenti se na taj način spremaju za praktičnu primenu stečenih znanja sa fakulteta. Čest problem na domaćim fakultetima i mnogim školama su prevelike grupe i nedostatak mogućnosti da ulažu u potrebnu količinu analitičke opreme kao što su pH metri. Stoga, nastavnici i profesori mogu da pribegnu upotrebi jeftinijih metoda za podučavanje pH, kao što su kompleti za hemijska ispitivanja ili lakmus papir.

Alternativno, mogu imati samo jedan ili dva instrumenta za demonstracije što je nedovljno za veliki broj studenata/učenika koji se nalazi u grupi. Kao rezultat toga, mnogi studenti diplomiraju, a da nikada nemaju priliku da se upoznaju sa analitičkom opremom i u ovom slučaju različitim vrstama pH metara.

Zaposleni u HANNI svesni su problema. Svakodnevno dobijaju pozive školskih i univerziteskih profesora, koji žele da podignu nivo svojih predavanja i svoje studente kroz pratktičnu primenu što bolje spreme za izazove koji ih čekaju u karijeri. Stoga, aplikativni tim je HANNA instruments je došao na ideju razvoja serije instrumenata profesionalnih karakteristika, a izuzetno pristupačne cene. Ostanite uz nas i do kraja bloga se upoznajte podobnije sa proizvodom:

HANNA preporučuje upotrebu HI11312 HALO ™ pH elektrode sa Bluetooth® Smart tehnologijom. HI11312 HALO je staklena elektroda koja prenosi podatke bežično na mobilni ili tablet uređaj sa instaliranom Hanna Lab App aplikacijom. Ovaj proizvod je jednostavno stvoren da impresionira. Naime, u pitanju je potpuno opremljen pH metar, sa funkcijama koje uključuju kalibraciju do pet tačaka, izbor standardnih ili prilagođenih pufera za kalibraciju, kontinuiranu evidenciju podataka i grafičku obradu i prenos podataka. 10-metarski Bluetooth opseg elektrode omogućio je fleksibilnost za studente da se rotiraju između stanica tokom laboratorije bez potrebe za primicanjem telefona/tableta

Poseduje ugrađeni senzor temperature na HALO-u, eliminišući potrebu za eksternim temperaturnim sondama kako bi se osigurala precizna, temperaturno kompenzovana očitanja. Mogućnost gledanja pH kao mV očitanja omogućava profesorima da lakše podučava svoje učenike o odnosu između pH, mV i Nernstove jednačine; ovo je takođe omogućilo učenicima da nauče kako objektivno procenjivati stanje elektrode korišćenjem mV očitavanja za određivanje nagiba elektrode. Jednostavnim prevlačenjem ekrana za pristup navigacionom nosaču, profesor i učenici mogu da pristupe menijima, uključujući meni „HELP“, koji sadrži korisne informacije o resursima, kao što su najbolje prakse za kalibraciju elektrode, čišćenje i čuvanje, kao i pregled generalne pH teorije.