1. Da li moja pH elektroda treba da bude vlažna?

Sve elektrode napravljene od stakla imaju lampicu koja mora biti hidrirana i referentni spoj koji mora biti vlažan kako bi se preventivno sprečio prekomerno curenje elektrolita iz elektrode.

2. Šta da radim sa elektrodom kada je ne koristim?

Idealno rešenje je da svoju elektrodu odložite uronjenu u rastvor za skladištenje elektrode jer je istog hemijskog sastava kao i sama elektroda, ali ako Vam to nije pri ruci, iskoristite puffer 7 ili 4. NIKADA NE ODLAŽITE SVOJU ELEKTRODU U DESTILOVANU VODU!!! Kada su elektrode kontinuirano uronjene, njihovo skladištenje ne predstavlja problem jer su svakako konstantno vlažne.

3. Šta ako uočim bele kristale na pH elektrodi?

Nemojte da brinete, to je jednostavno elektrolit (so) i samo potopite svoju elektrodu na par sati i sve će biti u redu osim u slučaju da je elektroda suva već duži vremenski period.

4. Kako čistim svoju pH elektrodu?

Pored ispiranja vrha elektrode destilovanom vodom, najbolji način da ste 100% sigurni da je Vaša elektroda očišćena na odgovarajući način je da je očistite rastvorom koji je specijalno napravljen za čišćenje elektrode. Hanna ima dosta ovih rastvora za čišćenje elektroda koji se razlikuju  u zavisnosti od primene elektrode, na primer, naš proteinski rastvor za čišćenje je idealan kada se vrše pH merenja u prehrambenim proizvodima, dok drugi rastvori za čišćenje su odlični u čišćenju uljanih i masnih ostataka sa lampice elektrode što bi, ukoliko se ne očisti znatno usporilo vreme odgovora elektrode.

Neki od naših rastvora zi čišćenje:

  • HI7061 Rastvor za čišćenje opšte namene
  • HI7073 Rastvor za čišćenje proteina
  • HI7074 Rastvor za čišćenje neorganskih supstanci
  • HI7077 Rastvor za čišćenje mast ii ulja

5. Koji je pravilan način održavanja elektrode?

Pravilan način održavanja elektrode je periodično čišćenje sa blagom kiselinom ili rastvorom hemijskog sastava specijalno namenjenog za čišćenje, i nakon toga adekvatno skladištenje elektrode (vidite odgovor za pitanje broj 2.)

6. Koliki je vek trajanja pH elektrode?

Elektrode mogu da traju do 2 godine ukoliko se pravilno održava.

7. Da li moja elektroda za merenje provodljivosti (EC) i ukupnih rastvorenih materija (TDS) mora biti vlažna?

Ne!

8. Zašto pH elektrode imaju različite oblike vrhova?

pH je parameter od kritične važnosti za neverovatno veliki broj primena – od vode, hrane, poljoprivredu, voća i povrća, sintetičkih proizvoda, medicine i mnoge mnoge druge. I baš zbog toga, vremenom su se razvili pH senzori koji su napravljeni tako da odgovaraju specifičnim zahtevima svake od tih mnogobrojnih primena te postoje mnogi pH senzori sa različitim tipovima spojeva, elektrolita, materijala od kojih su napravljeni, pa is am oblik vrha pH senzora. Tipični vrhovi pH senzora su:

  • Vrh sfernog oblika: ovo je najčešći oblik vrha elektrode jer se uglavnom koristi u laboratorijama ili generalno vodenom uzorcima.
  • Vrh kousnog oblika: ovakav oblik obezbeđuje laku penetraciju u uzorcima kao što je sir, meso, emulzije, polučvrsti uzorci i sl. Ove elektrode se uglavnom koriste za primenu u prehrambenoj industriji.
  • Ravan vrh elektrode: Elektrode sa ravnim vrhom su specijalno namenjene za površinska merenja kao što su opne voća i povrća, ljudska koža ili sl.
  • Vrh elektrode za nožićem (oštar vrh): Ovakve elektrode omogućavaju penetraciju u poluzamrznute prehrambene proizvode, meso, i čvršće prehrambene proizvode i slično.

9. Koja je razilika kada elektroda ima jedan, a kada ima dupli spoj?

Konvencionalne elektrode obično imaju jedan spoj i on je namenjen da je referentna ćelija u kontaktu sa uzorkom. Pri specijalnim okolnostima, kao što su visok pritisak, visoka temperature, rastvori visoke kiselosti ili pak alkalnosti i drugi, protok pozitivnih jona elektrolita kroz spoj je često obrnut što rezultira ulaskom uzorka u referntni deo. Ukoliko se ovo ne proveri, referentna elektroda ce biti kontaminirana što će dovesti do potpunog prestnka funkcionisanja elektrode. Hannin system duplog spoja je napravljen upravo da do navedene kontaminacije ne dođe tj. samo jedan od dva spoja je u kontaktu sa uzorkom. Čak i pod ekstremnim uslovima (vidite gore) isto se dešava kao što je gore opisano, ali referentni deo elektrode je fizički odvojen od dela gde je protok elektrolita pa je mogućnost kontaminacije elektrode svedena na minimum što obezbeđuje znatno duži vek trajanja elektrode, a i povećava mogućnost popravke ukoliko ipak nekim slučajem dođe do kontaminacije. Naravno, sve ovo pod uslovom da se elektroda održava na pravilan način.

10. Šta treba da radim ako je moja elektroda za utvrđivanje rastvrenog kiseonika suva?

U tom slučaju, skinite crveni i crni plastični poklopac ili sklop membrane. Uronite kraj elektrode u 2.6 cm elektrolita na oko 5 minuta. Isperite membranu elektrolitom i ponovo napunite elektrodu novim elektrolitom. Nežno tapkajte kako bi se uverili da nije preostalo vazduha. Adaptirajte O-prsten unutar poklopca za membranu. Senzor bi trebalo da je postavljen tako je u dodiru sa sklopom membrane.

11. Da li mogu da koristim destilovanu ili dejonizovanu vodu za skladištenje pH elektrode?

Ne! Nikada jer ćete time trajno oštetiti svoju elektrodu i skratiti joj vek trajanja.

Imate još neka pitanja? Pozovite nas i mi ćemo Vam odgovoriti!