HANNA instruments se godinama trudi da razvija instrumente u skladu sa zahtevima industrije za koju su proizvodi namenjeni. S tim u vezi, razvili smo i seriju proizvoda specijalno dizajniranih za primene u proizvodnji prehrambenih proizvoda. Svi naši proizvodi iz pomenute serije poseduju potrebne karakteristike i usklađeni su sa HACCP. Među pomenutom serijom, mesto su našle i pH elektrode.

Svakako jedna od najbitnijih komponenti kontrole kvaliteta hrane je pH vrednost. S tim u vezi u daljem toku teksta, napravićemo osvrt na specifičnosti pH elektroda za prehrambenu industriju i na primeru elektrode FC2053 pokazati kako bi trebalo održavati pH elektrodu, kako bi ona imala dug životni vek i pokazivala tačne i ponovljive rezultate.

Hanna Instruments FC2053 pH elektroda sa ugrađenim temperaturnim senzorom ima jedinstveni dizajn koji je izdvaja od drugih pH elektroda koje se koriste za merenje prehrambenih proizvoda. FC2053 poseduje odvojivi rukav (zamenjivu zaštitu) koji omogućava čišćenje spoljašnjeg otvorenog referentnog spoja i zamenu elektrolita.. Odvojivi rukav vam omogućava da očistite čvrste supstance zarobljene na površini spoja. Začepljenje spojeva može dovesti do sporijeg vremena odziva, nepouzdanih rezultata i na kraju prestanka rada elektrode.

Održavanje pH elektrode – Čišćenje i zamena elektrolita

Prvi korak u čišćenju sonde i zameni gel-elektrolita, je uklanjanje PVDF zaštite sa sonde. Sa senzornim delom sonde okrenutim nagore, držite zaštitu sa jednom rukom, dok drugom rukom držite telo elektrode. Pažljivo odvrnite zaštitni rukav elektrode.

*Bitno je paziti da se zaštita izvlači „ravno“ kako biste izbegli eventualna oštećenja.

Sledeći korak – potopite elektrodu i zaštitu u destilovanu vodu i uklonite eventualne čvrste ostatke.

*Napomena: Nikada ne brišite senzorni deo elektrode maramicama ili tkaninom kako ne biste stvorili statički elektricitet i oštetili senzor.

Za temeljito čišćenje potopite sondu u rastvor za čišćenje na 15 minuta. Hanna nudi širok spektar specijalizovanih rastvora za čišćenje, uključujući rastvore za meso, sireve i jogurt.

Nakon 15 minuta, isperite elektrodu sa destilovanom vodom.

Sa površinom senzora okrenuta prema gore, u sledećem koraku potrebno je popuniti prostor u telu sonde pomoću elektrolita HI9071.

Da biste ponovo postavili zaštitu, jednostavno je stavite nazad na elektrodu i uverite se da se presten nalazi na telu sonde. Višak elektrolita će se pomeriti kroz otvoreni spoj kada se vrati zaštita na elektrodu.

Kada se sonda ponovo postavi, višak elektrolita se može ispirati sa DI vodom. Ako je korišćen rastvor za čišćenje, sonda treba staviti u rastvor za skladištenje u trajanju od 1 sata kako bi se obezbedilo da je staklo pravilno hidrirano i da se potencijal spoja stabilizuje. Nakon zamene elektrolita gela neophodno je kalibrirati sondu sa svežim puferima pre nego što počne bilo kakva merenja.

Završna napomena: kada se elektroda ne koristi, važno ju je pravilno skladištiti. Nekoliko kapi isporučenog rastvora za skladištenje HI70300 sipajte u poklopac elektrode. Time štite elektrodu i obezbeđujete joj neophodno hidriranje

Preuzmite besplatno uputsvo za održavanje elektrode na srpskom jeziku ovde