Mleko predstavlja jednu od najzastupljenijih namirnica u čovekovoj ishrani i kao takvo zahteva posebnu pažnju i kontrolu. Jedan od razloga je što je nepasterizovano mleka potencijalno veliki izvor patogena i mikroorganizama štetnih po čovekov život i zdravlje. Samo neki od njih su: Ešerihija koli, Listerija, Salmonela. Upravo su trovanja mlekom najčešća od trovanja prehrambenim proizvodima. Pasterizacije mleka je proces gde se tretiranjem mleka određenim temperaturama, mleko “očisti” od pategona. Naravno, prilikom pasterizacije nije cilj da se ubiju svi mikroorganizmi već samo oni opasni po zdravlje čoveka. Pasterizacija je poznata čoveku još od sredine 19-og veka, tačnije 1860. godine kada se razvila iz proizvodnje vina i piva, gde su se koristile umerene temperature kako bi se produžio životni vek proizvoda. Danas su masovno zastupljene 2 vrste pasterizacije:
1) Pasterizacija mleka koja rezultuje smanjenjem mikroorganizama za 95% i postiže se podizanjem temperature na preko 72 ° C (161,6 ° F).

2) ultra topli tretman, gde se mleko zagreva do 135/150 ° C (275/302 ° F) u posudi pod pritiskom na nekoliko sekundi. Ako se proces ponovi nekoliko minuta, svi mikroorganizmi, uključujući spore, uništavaju se i sterilisana mleka će imati rok od 12 meseci.

Za sir, temperaturu treba prilagoditi pre i tokom različitih procesa. Temperatura u komori za sazrevanje takođe određuje period potrebnog sazrevanja. Slično tome, temperatura je važna u proizvodnji maslaca.

HANNA instruments kontaktirana je od strane malog proizvođača mleka, koji je želeo da podigne nivo efikasnosti, shvativši da mu je za to potreban precizno praćenje parametara – u konkretnom slučaju temperature. Naravno, kako se radi o prehrambenim proizvodima od izuzetne važnosti je bilo odabrati proizvod koji je usklađen sa HACCP. Ostali zahtevi korisnika ticali su se vremena odziva i preciznosti. Naime, korisniku je bio potreban brz prenosni instrument koji meri u širokom opsegu od -50 do 150 stepeni.
Iskustvo korisnika

Za potrebe mlekare predložen je HACCP termometar HI93501 sa sondom od nerđajućeg čelika FC762P i 1m kabla, što iz ugla konstruktivnih karakteristika u potpunosti u skladu sa potrebama mlekare. Ono što je bitnije, instrument meri u viskom opsegu sa preciznošću od 0.1 stepen sa kratkim vremenom odziva.