Opis:

Prirodna svojstva vode i sastav variraju u odnosu na geografsko poreklo i faktore kao što su geologija i klimatski uslovi. Bitna karakteristika vode je tvrdoća koja se definiše kao koncentracija rastvorenih minerala u vodi. Merenje tvrdoće vode se vrši detekcijom kalcijuma i magnezijuma, ali gvožđa, silicijuma i drugih metala. U nekim oblastima se može naći prirodna mineralna ili tvrda voda, a u drugim regionima se nalazi voda sa niskim sadržajem minerala ili meka. Usled korišćenja tvrde vode može doći do stvaranja taloga, što predstavlja veliki problem u domaćinstvima i dovodi do većih troškova održavanja kućnih uređaja. Dodatno, može doći do smanjenja pritiska vode u cevima, lošije efikasnosti grejača vode i efikasnosti pranja sudova i veša sapunom.

U domaćinstvima se može ugraditi sistem za omekšavanje vode kako bi se smanjili troškovi održavanja  i produžio vek trajanja kućnih aparata. U oblastima u kojima tvrdoća vode uglavnom potiče od kalcijuma i magnezijuma, za omekšavanje je dovoljan sistem jonoizmenjivača.  Uz pomoć ovakvog sistema se rastvoreni joni zamenjuju drugim koji su slično naelektrisani. U većini slučajeva se pozitivno naelektisani joni kalcijuma i magnezijuma zamenjuju sa  natrijumom, “mekšim” jonom. Soli natrijuma imaju veću rastvorljivost i stoga se ne talože i ne stvaraju začepljenja.

Sistemi za omekšavanje koriste jonoizmenjivačku smolu zasićenu natrijumovim jonima. Kada se voda propusti kroz jonoizmenjivač, kalcijum i magnezijum izmenjuju natrijum na vezivnim mestima. Vremenom, vezivna mesta će postati zasićena sa kalcijumom i magnezijumom, pa će biti potrebno zameniti smolu ili je regenerisati kako bi se održala efikasnost. Rastvor natrijum hlorida ili natrijum hidroksida se koristi za ispiranje smole i vraćanje natrijumovih jona na vezivna mesta.

Primena

Firma za tretman vode počela je sa instaliranjem sistema za omekšavanje vode i želeli su da pokažu kupcu koliko je bitno merenje tvrdoće vode pre i nakon tretmana. Razmatrali su korišćenje test traka, ali im se nije svidela činjenica da su merenja nepouzdana a rezultati se često mogu loše protumačiti. Nakon istraživanja tržišta, obratili su se firmi Hanna Instruments za pomoć oko odabira fotometra za merenje tvrdoće vode. Iz Hanna Instruments firme su im predložili prenosni fotometar za određivanje tvrdoće HI 96735. Ovaj fotometar ima tri merna režima: u niskom opsegu (od 0 do 250 ppm), srednjem opsegu (od 200 do 500 ppm) i u visokom opsegu (od 400 do 750 ppm). Pošto se vodoinstalaterska firma nalazila u području gde je voda obično tvrda (od 200 do 300 ppm), bila im je korisna mogućnost merenja u širokom opsegu bez potrebe za razblaživanjem uzorka. Takođe su smatrali prednošću jednostavnost korišćenja uređaja, ugrađen tajmer i postojanje prostora za smeštanje kiveta. Korisna je mogućnost odvojene kupovine reagenasa za merenja u različitim opsezima, pošto se  merenja u niskom i srednjem opsegu obavljaju češće u odnosu na ona u visokom opsegu. Mogu se upotrebljavati CAL Check™ standardne kivete prilikom korišćenja CAL Check opcije na meraču kako bi se osiguralo pravilno korišćenje i tačnost očitavanja. HI96735 predstavlja potpuno rešenje za praćenje procesa omekšavanja vode.

hi96735_720x720_72_rgb