Tim Hanna Instruments ne želi samo da ima proste kupac-prodavac odnose sa svojim klijentima, već da intezivno radi s njima, kako bi nastavili razvoj instrumenata i novih tehnologija. Na taj način, osluškujući potrebe i zahteve korisnika, dobijamo informacije od neprocenjivog značaja i priliku da instrumente prilagodimo jedinstvenim potrebama svake industrije.

Određivanje sumpor dioksida u vinima 

Zašto je SO2 značajan?   

 • Pomaže uklanjanju nepoželjnih bakterija, plesni i kvasca.
 • Deluje kao antioksidant (usporava proces oksidacije).
 • Održava željene karakteristike vina kao što su ukus, voćna komponenta i aroma

Šta vam je potrebno za testiranje sumpor dioksida u vinu?

Oprema potrebnu za tačno i brzo određivanje sumpor dioksida u vinima . Usredsređujemo se na upotrebu automatskih titraora koristeći popularni modifikovani Ripper metod.

Evo šta je potrebno:

Automatski Titrator:

Mora imati:
Automatski titrator sa ugrađenom Ripper metodom SO2 analize, kako bi se testirali i slobodni i totalni SO2.
Dobro je imati:
Pumpa za precizno doziranje za određivanje zapremine titranta – doprinosi smanjivanju napora pripreme i poboljšanje tačnosti.
Grafički prikaz – titracijska kriva na ekranu titratora kako bi se mogao pratiti napredak titracije.
Hanna Mini Titrator za merenje SO2 u vinu – HI84500

 

Elektroda:

Mora imati:
ORP elektroda za nadgledanje redoks reakcije

Dobro je imati:
ORP elektroda treba da ima tehnologiju za sprečavanje začepljenja (CPS), kako bi sprečila začepljenje referentnog spoja.

pH metar za vino

Rastvori:

Titanti:

Standardizovani titrant je presudan za obezbeđivanje tačnog određivanja SO2

Titracioni reagensi:

Hemikalije koje se koriste za titraciju treba da budu reaktivnog tipa. To uključuju 25% sumporne kiseline, kalijum jodida i stabilizovanog joda (jodata).

Rastvori za čišćenje:

Začepljene referentne spojnice su razlog broj jedan za loše performanse u merenju SO2. Ovo je naročito očigledno u vinu jer uzorci vina (šira, sok, itd.) ostajavljaju nečistoće na spoju ORP elektrode. Prljavi ili zamašćeni spojevi će rezultirati bučnim, sporim odgovorima i / ili prekomernim driftom. Rastvori za čišćenje obezbeđuju da se elektroda očisti od vinskih depozita.

Rastvori za skladištenje:

Suva ORP elektroda će usporiti vreme odziva. Na zaštitne kapice treba dodati nekoliko kapi rastvora za skladištenje, koji će čuvati elektrodu i održavati je vlažnom.

Kako određivati SO2

 

HI84500_720x720_72_RGB

Hanna Instruments Mini Titrator za merenje sumpor dioksida u vinu

 

Saveti za određivanje sumpor dioksida u vinu:

Kondicioniranje pumpe

 • Treba izvršiti ciklus pumpe:
 • Ako nema titanta
 • Kad god se zamene cevi za dozirne sisteme
 • Kad god se koristi nova bočica titranta
 • Pre početka kalibracije pumpe (ako je primenljivo)
 • Pre početka serije titracija

Održavanje elektrode

 • Ako su titracije spore, elektroda mora biti očišćena ili elektrolit možda treba da se promeni
  Postoji čak i kontrolna lista za štampanje  kako biste bili sigurni da nikada ne preskočite korak!