Merimo pH iz raznih razloga – od toga da nam voda iz bazena ne iziritira našu kožu i oči, da nam fermentisana hrana ostane bezbedna za konzumiranje i mnogi drugi jer je pH od kritične važnosti za mnoge stvari koje radimo i koristimo svakodnevno.

Određivanje pH

I baš zato što je pH toliko bitans, potrebno je da smo uvereni da ćemo dobiti tačne rezultate testiranja. Uobičajno je da se za određivanje pH vrednosti  koriste test kitovi i  trake jer su jednostavne za upotrbu, to dolazi sa cenom u vidu netačnih rezultata,

Zašto merimo pH?

pH znači u stvari “potential of Hydrogen – potencijal vodenika” i predstavlja meru koliko je supstanca kisela ili bazna. Očitavanja se uzimaju na osnovu aktivnosti jona u vodenim uzorcima (sadrže vodu).  pH skala ide od nula do 14 gde je nula najviše kiselo, a 14 najviše bazno, destilovana voda je neutralna sa pH 7.

pH

Voda u akvarijuma bi trebalo da ima pH od 8 do 8.3 kako bi riba i korali bili zdravi, pivo oko 5.2 kako bi se sprečio razvoj bakterija dok poželjana pH vrednost zemlje zavisi od klime, koje biljke su zasađene i nekoliko dodatnih fatora.

U određenim situacijama, očitavanja u generalnom pH rasponu mogu biti zadovoljavajuća, ali za većinu testiranja je potreban precizniji pH raspon.

Prva stvar na koju pomislite kada čujete “pH testiranje” su verovatno papirne trake iz učionice kada ste učili hemiju, ili hemijski kompleti sa kapalicom reagenasa koja se koristi za testiranje vode u bazenu. Oba metoda za određivanje pH daju Vam rezultate zasnovane na hemisjskoj reakcija koja ima za rezultat promenu boje, vrlo je jednostavna za primenu i jeftinu su, ali mogu da Vas koštaju tačnosti rezultata merenja.

pH

Kada papir ili tečnost promene boju, tu boju uporedite sa spektrom boja  koji dolazi uz pH trake i tako odradite pH očitavanja.

Kao što smo već napomenuli, u većini slučajeva, optimalni pH raspon je približno uzak i ovi tipovi testova imaju širi raspon – obično od 0.25 do 1 pH. Drugi faktori koji utiču su koliko je set za testiranje star, koliko je bio izložen vazduhu, sunčevoj svetlosti i ektremnim temperaturama – i sve to utiče na preciznost očitavanja.

Najveći problem kod ovih setova za testiranje je precizunost. Međutim, zbog dela gde se dobijana boja poredi sa spektrom boja je tačka gde se često greši usled greške ljudke percepcije okom.

Problem subjektivnosti

Koja je boja u pitanju zavisi umnogome od oka posmatrača, ka o i od okruženje i variraće zbog mnogih drugih faktora.

Boja nije objektivna kao što većina misli. Vidimo stvari u određenoj boji jer objekat posmatranja absorbuje i reflektuje svetlost. Jabuka je crvena jer reflektuje talasne dužine crvene boje, dok ostale absorbuje; crni objekti absorbuju svu svetlost. Kada različiti ljude gledaju isti objekat, njohivui umovi na različite načine mogu da procesuiraju svetlosnu reflekciju.

Spoljni elementi će promeniti koja se boja vide i to je jos jedan faktor koji ide u prilog tvrdnji da cete napraviti grešku priliko pH očitavanja uz pomoć pH traka. Količina i tip svetlosti u okruženju ka oi blizina drugih boja pa čak i umor posmatrača mogu da utiču na percepciju boje.

Zbog svih gore navedenih razloga, pH testovi koji se baziraju na određivanju boje mogu da imaju vrlo različite pH rezultate za isto očitavanje.

Alternative za određivanje pH vrednosti

Džepni testeri:

pH pivo

Prenosni pH merači:

pH zemlja

Bežični pH merači preko smart uređaja:
pH