Natrijum je mineral koji je često prisutan u prehrambenim proizvodima, najčešće u obliku natrijum hlorida ili soli. Soli se prirodno pojavljujju uj hrani, a često se i dodaje kao pojačivač arome i kao sredstvo za sprečavanje kvarenja hrabe. Dodavanje soli doprinosi kvalitetu proizvoda, kontroliše aktivnost enzima i reguliše sadržaj vode. Mala količina natrijuma je potrebna u ishrani kako bi se pomoglo telesnim funkcijama,ali konzumiranje previše natrijuma predstavlja značajne zdravstvene probleme, kao što su hipertenzija i osteoporoza. Hipertenzija ili visok krvni pritisak može dovesti do srčanih oboljenja. Zbog toga je kontrola sadržaja natrijuma predmet strogih provera nadležnih zdravstvenih institucija.

Na raspolaganju je nekoliko instrumentalnih metoda za određivanje koncentracije natrijuma u prehrambenih proizvodima i pićima. Rešenje za osnovna merenja, sadržaja natrijuma može se zaključiti merenjem soli s refraktometrom ili meračom električne provodljivosti (EC).multiparametarski merač

Za složenije namirnice i napitke, natrijum se može direktno izmeriti sa jon selektivnom elektrodom za natrijum (ISE), indirektno sa ISE za hloride ili potenciometrijskom titracijom hloridnog jona za reagovanje NaCl.

pH metar

Ostale metode sa kojima je moguće direktno određivanje natrijuma, uključujući spektrometriju induktivno spojene plazme (ICP-MS) i atomsku apsorpcionu spektrofotometriju plamena (FAAS), pružaju veoma precizne rezultate u niskim koncentracijama, ali sofisticirana tehnologija ovog tipa je veoma skupa.

U nastavku pogledajte asortiman proizvoda za kontrolu kvaliteta proizvodnje hrane: