So

Mnoge delove sveta tokom zimskih meseci kada je hladno vrijeme, prekrivaju snijeg i led. Kad sneg i led prekrivaju saobraćajnice, one postaju klizave i nesigurne za putovanje. Da bi se sprečilo leđene saobraćajnice, često se primenjuju razne smese soli. Grubi kristali soli nazivaju se stene soli, koje otapaju led i sprečavaju formiranja leda. Čista voda ima temperaturu zamrzavanja od 0 ° C (32 ° F). Kako se soli rastvaraju u vodi, tako se temperatura ledišta smanjuje što na hladnijim temperaturama uzrokuje pojavu leda. Tačna temperatura zavisi od vrste korišćene soli; npr. so natrijum-hlorida će sprečiti nastajanje leda do -9 ° C (15 ° F), dok će soli kalcijumovog hlorida sprečiti nastajanje leda do -29 ° C (-20 ° F).

Problemi kod primene soli na saobraćajnicama

Iako grubi kristali soli služe za otapanje leda, mogu se pojaviti problemi kod primene na saobraćajnicama. Istraživanja su pokazala da nakon primene na putu, kristali kamene soli su fizički raseljeni ili završe izvan samog puta. Drugi problem je potreba za vodom koja mora biti pristuna prilikom primene ovakve soli. Kako so reaguje sa vodom, ona generiše toplinu, što pomaže u otapanju leda. Suha sol distribuira se na prometnicama koje nemaju izvor vlage zbog uvjeta niske vlažnosti pa su neučinkovite kod otapanja leda. Alternativna metoda je priprema slanog rastvora ili drugih sredstava pre distribucije na saobraćajnicama.
Rastvor soli za puteve je smesa kamene soli i vode, a može se sastojati od jedne ili kombinacije različitih vrsta soli. U postupku odmrzavanja, rastvor soli pomeša se sa suvim kamenim solima.

HI96821 digitalni refraktometar za određivanje natrijum hlorida

Hanna Instruments predlaže primenu HI96821 digitalnog refraktometra za određivanje natrijumovog hlorida. HI96821 jednostavan je za korišćenje, s kalibracijom u jednoj tački s dejoniziranom vodom i merenjem uzorka pritiskom na jedan taster. Ovaj uređaj omogućava korisnicima merenje njihovih koncentracija u jednoj od jedinica % težine (g / 100 g) ili specifične težine.

image003

Korisnici cene rezoluciju od 0,1 g / 100 g, kao i merač raspona od 0-28 g / 100g što obuhvata ciljane koncentracije 23,3% koje su se pokazale najboljim za primenu na putevima. Osim toga, kupci su zadovoljni kvalitetom HI96821 koji je i vodootporan (IP65).