Kontrolisanje električne provodljivosti je odličan način za kontrolu nutrijenata. Provera na licu mesta je odlična, ali zašto ne podesiti sistem i pratiti automatski? Sa rastom obima proizvodnje usložnjava se i provera na licu mesta. Zato, dobro uspostavljen sistem za fertilizaciju omogućava proveru u više različitih tačaka.

U daljem tekstu možete pročitati više na temu:

“Kontrolisanje električne provodljivosti u sistemima za fertigaciju”

Šta je to sistem za fertigaciju zasnovan na EC?

Fertigacija je jedan od najefikasnijih načina za uzgajivače kako bi oplodili svoje useve, jer se sve esencijalne mineralne hranljive materije primenjuju u njihovoj idealnoj koncentraciji iu pravilnoj ravnoteži. Fertigacija je moćno sredstvo, ali se mora pažljivo kontrolisati. Postoje dva načina za proveru vašeg programa za fertirigaciju: električna provodljivost (EC) i nivoi hranljivih materija u listovima.

Najbolji način da utvrdite da li vaš ubrizgivač đubriva radi ispravno je da nadgledate EC raznih rastvora đubriva i vode za navodnjavanje (konačna mešavina). Najbolji, najprecizniji i najefikasniji način za mjerenje i održavanje ove vitalne ravnoteže je poznavanje vrijednosti EC (Električna provodljivost) ne samo za vašu dolaznu vodu, nego još važnije, za vašu nutrificiranu vodu za navodnjavanje.

Pored toga, direktna merenja električne provodljivosti (EC) rastućih medija i korenovog sistema sada preovladavaju u poljoprivredi i hidroponskom uzgoju. Tako se nameće i logično pitanje – zar ne bi bilo najbolje kontrolisati i ubrizgavanje hranljivih materija na osnovu EC? Odgovor je, naravno! Volumetrijski injektori mogu obaviti pristojan posao ubrizgavanja baze hranjivih materija na protok vodnih linija i postavljenih parametara, ali stvarne koncentracije soli se ne mere pravilno, ostavljajući uzgajivaču da ih potvrdi kasnije. U suštini volumetrijski injektori su “slepi” za stvarne koncentracije različitih đubriva.

Na neki način, upotreba volumetrijskog sistema ubrizgavanja je kao da pokušavate da analizirate i kontrolišete stanje vaše krvi merenjem vašeg pulsa.

Međutim, sa EC kontrolom, stvarni nivoi soli u đubrivima i mikronutrijentima se mere direktno i odmah, što je u korelaciji sa stvarnom koncentracijom đubriva (hranljivih materija). Pored ovih prednosti, efikasnost ubrizgavanja se uveliko povećava, uz značajno smanjenje troškova. Stanje ulaznog izvora vode se kontinuirano prati, što omogućava automatsko prilagođavanje baze za ubrizgavanje hranljivih materija na sve moguće promene. Ova dinamička sposobnost je praktično nemoguća za standardni volumetrijski injektor. Za razliku od protočnih sistema iz prošlosti, sistem HANNA Fertigation System kontinuirano meri stvarnu EC i pH protoka, i precizno podešava koncentraciju đubriva u sistemu.

Prednosti nezavisnog, direktnog injektora đubriva

Neki koncentrati đubriva (osnovni rastvori) mogu da deluju i formiraju nerastvoriva jedinjenja i talože se. Mora se paziti da ovi koncentrati ostanu odvojeni. Đubriva koja sadrže kalcijum ne smeju se mešati s đubrivima koja sadrže sulfate ili fosfate u koncentrovanom obliku. HI10000 koristi odvojene i nezavisne injektore za ishranu koji potpuno izoluju koncentrate dok se ne unesu u sistem za navodnjavanje gde se razređuju i precizno mešaju.

Ca(NO3)2 + (NH4)2SO4  > CaSO4  

Nema više komplikovanih pumpi za injektore – 

Venturi VS Volumetrijski

Venturi injektori su veoma efikasan način za uvođenje tečnosti ili gasa u vodu. Idealne su za doziranje hemikalija, aeraciju vode i fertirigaciju. Venturi radi na principu diferencijalnog pritiska. Voda ulazi u Venturi pri višem pritisku i izlazi pri nižem pritisku. Ova razlika pritiska stvara vakum na usisnom otvoru koji se nalazi na strani brizgaljke. Usisavanjem se uvlači tečnost ili vazduh direktno u vodeni tok. Što je veća razlika u pritisku, to je veći vakum i na kraju veća efikasnost mešanja. Nažalost, mnogi venturi koji se trenutno proizvode imaju donekle ograničenu primenu i zahtevaju različite razlike u vazduhu kako bi se zadovoljili zahtevi za velike protoke i zahteve za doziranje đubriva. Hanna Instruments je proizvela Venturi injektor specijalno za Fertigacijski sistem, kojim se maksimizira usisavanje i meešanje bez potrebe za velikom razlikom vazdušnih pritisaka. Hanna Venturi je dizajniran tako da bude izuzetno efikasan i funkcionalan u velikom opsegu protoka koji je specifičan za potrebe proizvođača.

HANNA venturi injektori:

  • Nema pokretnih delova
  • Praktični bez komplikovanog održavanja
  • Neograničen životni vek
  • Brzina ubrizgavanja je 1600 l / h
  • Spojnice za brzu vezu
  • Hemijski otporan na sva đubriva i kiseline koje se obično koriste u fertigaciji

Šta još proveravati? Alkalnost?

Za kontrolu alkalnosti, kiseline koje su obično dostupne proizvođačima uključuju fosfornu, sumpornu, azotnu i limunsku kiselinu. Najefikasnija i najčešće korišćena kiselina je sumporna kiselina; međutim, ovo je jedna od najopasnijih kiselina za upotrebu. Za male količine uklanjanja alkalnosti, fosforna kiselina može biti idealan izbor. Međutim, prilikom korišćenja ove kiseline treba voditi računa o tome da se nivo fosfora povećava. Azotna kiselina je teoretski idealna jer dodaje nitratni azot; ali isparava i jako oksidira, što je čini veoma teškom za rukovanje. Limunska kiselina je slaba organska kiselina i čvrsta, što je čini sigurnijom od ostale tri; ali je mnogo manje efikasna, pa je zato “skuplja” za upotrebu.

Najvažniji faktori u sposobnosti vaše vode da efikasno obezbede hranljive materije za biljke su pH i alkalnost. Hanna proizvodi najnaprednije sisteme za kontrolu pH i fertigacije na tržištu koji će precizno podesiti pH i alkalnost Vaše vode za navodnjavanje „u rezervoaru“ ili „u liniji“ u velikom opsegu protoka. Tako se garantuje optimalan rast, maksimalni prinosi i efikasno korišćenje hranljivih materija koje eliminišu otpad. Kada se pravilno automatizuje sa Hanna kontrolom pH i sistemima za feritaciju, komercijalnim plastenicima, hidroponskim operacijama  može se stvoriti okruženje u kome je unos hranljivih materija korenskog sistema uvek maksimalan. Automatizovanje ovog procesa će stvoriti pouzdanu preciznost, smanjiti troškove đubriva i radne snage, povećati prinose i zdravlje biljaka i obezbediti bezbedno radno okruženje za osoblje.

Hanna ima prilagodljive opcije za opremanje svih veličina. HIACID je samostalni sistem kontrole pH koji može da primi male i velike objekte koristeći bilo koju komercijalno dostupnu kiselinu. HI10000 može da “pokrije” objekte sa protocima od 5 GPM do 750 GPM, a HI5000 i HI2500 su dostupni za manje uzgajivače.