Kontrola alkalnosti i pH vrednosti zasada

Vodu koja dolazi do Vaših useva možete slobodno nazvati krvotokom Vaših zasada. I nećete ni mlo pogrešiti! Najvažniji faktor koji će uticati na vodu da efikasno obezbeđuje hranjive materije biljaka su pH i alkalnost. HANNA proizvodi najnaprednije sisteme za kontrolu pH i fertigacije na tržištu koji će precizno prilagoditi pH i alkalnost vode za navodnjavanje “in-tank” ili “in-line” u širokom rasponu protoka. Time se garantuje optimalan rast, maksimalni prinosi i efikasna upotreba hranljivih materija. Jedna od najvećih prednosti ovakvih sistema ogleda se u smanjenim troškovima đubrenja i navdonjavanja, jer se optimalnom kontrolom smanjuje mogućnost prekomernog doziranja.

Alkalnost je bitna koliko i pH. Znate li zašto?

Alkalnost predstavlja puferni kapacitet vode ili jednostavnije rečeno, sposobnost vode za neutralizaciju kiseline. Što je alkalnost veća, voda će za promenu pH biti potrebno više kiseline za smanjenje ukupne alkalnosti i smanjenje pH-a. Alkalnost je posledica prisustva bikarbonata, karbonata i hidroksida u kombinaciji sa kalcijumom, magnezijumom ili natrijumom. Alkalnost se izražava kao ekvivalent ppm-a kalcijum karbonata, tako da visoka koncentracija ppm (CaCO3) ukazuje na to da je više ovih komponenata prisutno u vodi. pH se tipično povećava kako se koncentracija povećava, ali u zavisnosti od sastava i odnosa sastojaka, pH može da varira između 2 uzorka iz različitih izvora sa uglavnom istom alkalitetom. Znači, važno je znati ne samo pH vaše vode, već i alkalnost kako bi osigurali optimalna distribucija nutrijenata i zdravlje biljaka.

Kao što je ranije rečeno, kako se alkalnost povećava, pH se može povećati u vodenom toku i u rastućim medijima. Moguće je da se veoma mala promena pH odražava povećanjem alkalnosti. Kako se alkalnost povećava, dostupnost određenih biljnih hranjivih materija, posebno mikrohranila kao što su gvožđe i mangan se smanjuje. Dakle, od vitalnog je značaja da se testiranje alkalnosti vrši zajedno sa pH vrednostima kako bi se najbolje utvrdilo stanje Vaše vode.

U mnogim slučajevima potrebno je ubaciti kiselinu (sumpornu ili fosfornu) u vodu ili koristiti đubriva koja formiraju kiseline. Najčešće korišćena, široko dostupna je sumporna kiselina. Količinu kiseline za ubrizgavanje treba odrediti na osnovu vrednosti alkalnosti i na kraju optimalne ciljne alkalnosti koju želite postići.

Kada postignete željeni nivo alkalnosti (ppm CaCO3) kao rezultat acidifikacije, primenite pH vrednost i koristite tu vrednost kao ciljanu prilikom sledećeg ubrizgavanja. Važno je napomenuti da jednostavno postavljanje željenih tački pH na 5,8 ili 6,0 bez poznavanja alkalnosti, ne može doprineti optimalnoj absorbciji nutrijenata.

Naravno postoje i slučajevi kada se optimalna alkalnost nalazi na nižim ili višim tačkama pH.

Korišćenje sistema za reverznu osmozu (RO) i efekti izuzetno niske alkalnosti

Mnogi hidroponski uzgajivači koriste RO sisteme za pročišćavanje dotadašnjeg vode koje se koristi za snabdevanje. RO sistemi su veoma efikasni u uklanjanju gotovo svega iz vode, praveći u suštini čistu H2O. Kao rezultat izloženosti CO2 tokom procesa filtracije formira se ugljenična kiselina, čineći da voda varira u rasponu pH od 5 do 6. U 90% primena, pH 5,7 do 6,0 smatra se optimalnom za većinu biljaka. Savršeno, zar ne? Međutim, alkalnost tretirane vode u ovoj tački je praktično 0 ppm. Izlaganje biljaka vodama sa ovim skoro nepostojećim nivoom alkalnosti može biti katastrofalna. Voda će iscrpljivati esencijalne jone i u osnovi ugroziti korenski sistem.

Pored toga, određeni nutrijenti i vezana jedinjenja u rastućim medijima mogu postati dostupni u toksičnim količinama. Izuzetno niske alkalnosti ne poseduju vitalne komponente kao što su kalcijum, magnezijum i sulfati koji su takođe veoma važni za zdravlje biljaka.

Još jedan aspekt je kontrola pH vrednosti. Voda sa vrlo malom alkalošću gotovo se ne može kontrolisati sa perspektive pH. Proizvođači, koji su isključivo gledali na pH vrednosti RO filtrirane vode, pitali su da li je moguće ubrizgavati kiselinu kako bi se smanjio pH vode od 6,2 na 5,8. Sada kada smo shvatili važnost alkalnosti, smanjivanje pH u ovom konkretnom slučaju izgleda na početku apsurdno. Međutim, ako gledate samo pH vrednost, možete doći do zaključka kako to nije neuobičajeno uopšte.

Kao što je ranije rečeno, alkalnost predstavlja puferni kapacitet vode, što označava „snagu vode da se odupire promenama”. Bez alkalnosti, pH vode bi se smanjio kada bi se dodao mali volumen kiseline i to bi učinilo pH kontrolu praktično nemogućom čak i za najnaprednije sisteme. Opet, razumevanjem alkalnosti, proizvođač bi shvatio da dodavanje kiseline u ovom konkretnom scenariju je potpuno nepotrebno. Kada koristite RO vodu, program đubriva koji zamenjuje potencijalno osnovno đubrivo koje sadrži kalcijum i magnezijum sa niskim potencijalnim đubrivima za kiselost može pomoći u sprečavanju padu pH u rastućim medijima. Tako se takođe, može obezbediti mnogo potrebnih hranljivih materija.

Kiseline su i uvek će biti odlično sredstvo za proizvođače da vrše bolju kontrolu alkalne vode vode za navodnjavanje (uglavnom bikarbonata i karbonata). Kada razume ulogu alkalnosti, uzgajivač može razmotriti sledeći praktični korak za kontrolu alkalnosti pomoću kiselina kroz injektorski sistem.

Molimo pogledajte grafikon dole iz članka napisanog u Garden i Magazinu Greenhouse, ilustruje optimalni opseg pH gde većina komercijalno proizvedenih useva apsorbuje hranljive materije.

Nutriant-Availability_-994464-edited

Kriterijum koji bi uzgajivači trebalo da koriste

Kiseoniline dostupne uzgajivačima uključuju fosfornu, sumpornu, azotnu i limunsku.

U tabeli ispod, navedeni su kriterijumi za odabir prave kiseline: relativna sigurnost, neutralizirajuća snaga, troškovi i sadržaj hranljivih materija. Najefikasnija i najčešće korišćena kiselina je sumporna kiselina; međutim, ovo je jedna od najopasnijih kiselina koja se koristi. Za manje redukcije alkalnosti, fosforna kiselina može biti odgovarajuća. Međutim, potrebno je voditi računa kada koristite ovu kiselinu, jer se upotrebom nivoi fosfora povećavaju. Azotna kiselina je teoretski idealna jer dodaje azot nitrata; ali je isparava i veoma lako oksidira, što je čini veoma teškom za rukovanje. Limunska kiselina je slaba organska kiselina, što je čini sigurnijom od ostale tri, ali je mnogo manje efikasna i stoga je skuplja za korišćenje. Kada izaberete kiselinu, uverite se da vaš injektor može da izvrši zadatak. Ne samo da je važno da materijali budu otporni na kiseline, kontrolor mora biti u stanju da precizno kontroliše i održava fiksnu pH u širokom rasponu protoka.

Acids-Chart_FINAL2

Kako Hanna može pomoći proizvođačima

Korišćenjem Hanna pH kontrolera i sistema za fertigaciju korisnici/vlasnici staklenika, hidropona i mnogi drugi uzgajivači mogu stvoriti okruženje u kome se nutritivni absorbcijski kapacitet korrenskog sistema se uvek maksimizira. Automatizacija ovog procesa stvara beću pouzdanost, preciznost, smanjuje troškove đubriva i manuelnog rada, povećava prinose useva i zdravlje bilja. Na kraju i sama bezbednost angažvanih na usevima se povećava.

Hanna ima prilagodljive opcije za automatizaciju:

HIACID je samostalni pH kontrolni sistem koji može se primeniti i na male i velike objekte koristeći bilo koju komercijalno dostupn kiselinu.

HI10000 može da primeni objekte sa protokom od 5 GPM do 750 GPM.

HI5000 i HI2500 su dostupni za uzgajivače sa manjim operacijama.
Ovaj nivo fleksibilnosti u kombinaciji sa udaljenim pristupom može obezbediti kvalitet života korisnicima i osoblju, omogućujući da se cijeli pH i Fertigation proces prati i kontroliše od bilo kog mesta u svetu.

Sveobuhvatno rešenje: HANNA HI10000 pH, fertigacioni i sistem za navodnjavanje

Hanna HI10000 sistem za ubrizgavanje đubriva precizno prati i kontroliše pH (injekcija kiseline) i koncentracije đubriva za sve vrste hidroponike, staklene bašte i terenske poljoprivredne primene. HI10000 je takođe kompletan sistem za navodnjavanje sa 32 ventila (zona).

HI10000

Za razliku od sistema protoka korišćenih u prošlosti, Hanna Fertigation sistem kontinuirano meri stvarni pH protoka i precizno podešava koncentraciju kiseline (ili baze) u sistemu koristeći naprednu tehniku hibridnog protoka / pH kontrole. Kontrola ubrizgavanja kiseline može biti neverovatno teška i nije linearna, tako da smo u Hanni razvili sistem koji ne samo da ubrzava injektor na osnovu brzine protoka, već takođe prati pH i dodaje dodatna podešavanja na osnovu promene pH vode. Uz oba parametra obuhvaćena, Hanna pH Control Sistem može sigurno ubrizgavati do 93% sumporne kiseline i tačno održavati pH vrednost u širokom opsegu protokola.

Hanna Instruments je vodeći proizvođač pristupačnih instrumenata posebno dizajniranih za hidroponsku, stakleničku i poljoprivrednu proizvodnju. Već 40 godna razvijamo instrumente u skladu sa željama i potrebama naših kupaca. Naše linije proizvoda su u potpunosti usklađene sa potrebama industrije gde se koriste.