Kalibracija pH elektrode – pripreme za početak

Prvo sklonite zaštitni poklopac sa senzora elektrode i isperite sa destilovanom vodom kao bi otklonili preotale kristale soli. Nakon ispiranja, protresite elektrodu na dole, nikad nemojte brisati senzor! Ako je potrebno, napunite elektrodu elektrolitom. I sad je elektroda spremna za kalibraciju!

kalibracija pH elektrode

Hanna savet: Formacija kristala soli na pH elektrodi je normalna pojava i dešava se kada rastvor za čuvanje elektrode ispari tokom transporta ili tokom dugog perioda nekorišćenja.

Kalibracija pH elektrode – Priprema rastvora za kalibraciju

Preporučujemo da prilikom kalibracije koristite najmanje 2 različita pH pufera. Takođe poznata kao kalibracije u dve ili više tačaka, odnosno vrši se kalibracija u 2 pH tačke, jedna je iznad, a druga ispod očekivane pH vrednosti.

kalibracija pH elektrode

Kao na primer, ako želite da merizte pH limunade koja ima pH oko 2, trebalo bi za kalibraciju da koristite  pH pufere 1.00 i 4.01.

Za još tačnije rezultate, možete da kalibrišite i u pH puferu 7.01 jer je offset na taj način offset određen. Kalibracija pH elektrode u tački pH 7.01 može da Vam kaže na probleme kao što su kontaminacija i/ili oštećenje elektrode i time Vam pomaže u izbegavanju grešaka prilikom merenja.

Mi uvek preporučujemo da se kalibracija pH elektrode vrši svakodnevno kako bi uvek dobijali najbolje moguće rezultate merenje. Ipak, ukoliko visoka tačnost i preciznost nisu od krucijalne važnosti za Vaša merenja, sasvim je dovoljno da vršite kalibraciju jednom ili dva puta nedeljno. Kako se rok trajanja rastvora za kalibracija znatno skraćuje nakon što se flaša otvori, ako vršiti kalibraciju jednom nedeljno, možda je bolje da koristite kalibracione rastvore u kesicama jer time obezbeđujete da uvek imate ssveže kalibracione rastvore.

Kako kalibrisati?

Počnite tako što ćete isprati elektrodu sa destilovanom vodom (upotrebite flasu za ispiranje, ili napunite posudu sa detilovanom vodom i nežno uronite elektrodu i mešajte nekih 4-6 sekundi.

kalibracija pH elektrode

Hanna savet: preporučujemo da mešate sa čistom vodom kao što je dejonizovana, destilovana ili demineralizovana voda.

Nakon toga uronite elektrodu u prvi kalibracioni rastvor uz oprez da Vam je elektroda potpuno uronjena u isti (i spoj, i senzor elektrode su pod kalibracionim rastvorom) i promešajte nežno ili promešajte uz pomoć magnentne mešalice. Sačekajte da se očitavanja stabilizuju minimum 3 sekundi i potrdite kalibraciju. Ponovite isti postupak za kalibracione rastvore druge pH vrednosti.

Sada možete da vršite merenja sa sigurnošću da ćete dobiti tačne rezultate.

Opciono: proverite podatke tzv. dobre laboratorijske prakse

Većina Hanna merača imaju prikaz ovih podataka koji obezbeđuju verifikovanje podataka o kalibraciji elektrode tj. da li se mogu vršiti merenja. Ovi podaci se odnose na nagib i ofset elektrode. Nagib bi trebalo da bude 85-105% (51-62 mV/pH jedinica), a ofset treba da bude u rasponu ±30mV. Ako je elktroda izvan ovih preporučenih vrednosnih raspona probajte to da ispravite tako što ćete očistiti elektrodu i/ili je kalibrisati sa svežim pH puferima. Ako ni to ne uspe, možda morate da zamenite elektrodu.

 

Preuzmite besplatan primerak uputstva za održanje pH elektrode ovde