HI2020W-edge_with-wine-probe-ebook_720x720_72_RGB

HANNA edge® set za merenje pH u vinu namenjen je svima koji žele profesionalno da analiziraju vino. HI2020W je dizajniran tako da postoji mogućnost da se doda i merač provodljivosti, kao i merač rastvorenog kiseonika. Pored toga, analize se vrše veoma jednostavno i brzo, dok su rezultati veoma precizni.

  • Jednostavnost, fleksibilnost i performanse uz HANNA edge® pH merač

  • Analize se vrše sa specijalizovanom pH elektrodom za vino, koja je otpornija na začepljenje od standardnih elektroda

  • Uključuje sertifikovane pH pufere, rastvore za čuvanje elektroda i specijalizovane rastvore za čišćenje elektroda

Značaj pH u pravljenju vina

Analiza ph je jedan od najznačajnijih parametara u procesu pravljenja vina jer utiče na finalni proizvod. Preciznost rezulata merenja utiče na mnoge faze u procesu pravljenja vina, kao što su: fermentacija, staranje, bistrenje, stabilizacija i flaširanje.

pH od 2.9 do 4.0 je optimalan za većinu vina. Vina sa pH iznad 4.0 mogu se brzo pokvariti ili biti hemijski nestabilna. Visoka vrednost pH ukazuje na veliku mogućnost pojave bakterija i postoji realna mogućnost da vino neće biti pogodno za piće.

Idealana vrednost pH pre fermentacije za bela vina iznosi od 3.00 do 3.30, dok idelna vrednost pH pre fermentacije za crveno vino iznosi od 3.40 do 3.50. Optimalna vrednost pH pre fermentacije iznosi od 2.9 do 4.0.

vinski set HANNA Instruments

HI2020-Beaker_2100x2100_300_CMYK_720x720_72_RGB

HI2020W edge® set sadrži sve neophodne instrumente za određivanje pH u vinu, soku i moštu. Instrument koji je deo seta je multiparametarski pH metar HI2020 edge® . Ovaj merač nudi mogućnost upotrebe: digitalnih elektroda (koje se lako povezuju i automatski čuvaju podatke o kalibraciji), dva USB ulaza, automatske kalibracije u pet tačaka, GLP (princip dobre laboratorijske prakse) i mogućnost čuvanja do 1000 rezultata merenja. Pored toga, postoji automatska provera rada elektrode čiji se status prikazuje na ekranu. HI2020 merač se može postaviti i na zidni držač.

HI2020W edge® set sadrži HI10480 elektrodu, emesto standardne HI11310 elektrode koja se obično isporučuje uz ovaj instrument. HI10480 elektroda ima ugrađen mikročip na vrhu senzora, koji nosi podatke o serijskom broju, i informacijama o kalibraciji. Takođe ima dvostruki spoj, sistem za prevenciju začepljenja CPS (Clogging prevention system). Dvostruki spoj napravljen je od stakla, a PTFE spoj omogućava da se elektroda ne zapuši prilikom merenja vina. Standarne elektrode imaju keramički spoj koji vrlo lako može da se zapuši od guste tečnosti. Elektroda u kombinaciji sa HI2020 edge® instrumentom koristi pH 3.00 i pH 7.01 pufere za optimalne rezultate.

hi10480_720x720_72_rgb

HI180J_Black

HI2020W edge® komplet satži i HI180 kompaktnu magnetnu mešalicu. Upotreba ove mešalice omogućava pravilno mešanje uzorka, koje ostaje homogeno, dok temperatura ne varira. Pravilno mešanje obezbediće i postizanje stabilnih očitavanja.

pH rastvori

HI2020W edge® set sadrži i sva rešenja za kalibrisanje i održavanje. Da bi se osigurala najveća preciznost merenja, važno je da se kalibracija izvrši pravovremeno. Ovaj set sadrži HI5003 pH 3.00 i HI5007 pH 7.01 pufere za kalibraciju. Svaka boca se isporučuje sa potvrdom o analizama, infomracijama o refenerentim materijalima koji se koriste u proizvodnji, kao i datumom koji označava rok trajanja.

Screen_Shot_2015-05-26_at_11.26.53_AM

Za održavanje instrumenata isporučuje se HI70635L, koji služi za čišćenje ostataka od vina. Rastvor HI70900L služi za čuvanje elektroda. Kada se na ekranu prikaže poruka „clean electrode“, potrebno je elektrodu potopiti u rastvor na 15 minuta, kako bi se očistili ostaci sa površine stakla. Nakon čišćenja, elektrodu treba isptari vodom, a zatim je ostaviti u rastvoru dva do tri sata. Rastvor za čuvanje elektrode se koristi kada elektroda nije u funkciji. Potrebno je staviti malu količinu na zatvarač za čuvanje ili u čašu, sve u cilju održavanja elektrode hidriranom.

Zašto je važno da pH elektroda bude čista

Najčešći uzrok pogrešnih merenja pH vrednosti je nedovoljno očišćena elektroda. Veoma je važno napomenuti ovu činjenicu, jer tokom kalibracije instrument pretpostavlja da je elektroda čista. Pogrešna standardizacija tokom kalibracije biće aktivna sve do nove kalibracije.

Serija rastvora za čišnje obezbeđuju maksimalnu efikasnost i preciznost, ukoliko se koriste kako je preporučeno. Čišćenje je brz i efikasan rutinski proces, koji treba da se radi redovno. Na taj način, elektroda će ostati čista i neće postojati bojazan od začepljena.

HI2020W edge® komplet sadrži:

HI2020

HI2020 pH set uključuje: USB kabl, stanicu sa ugrađenim držačem za elektrodu, zidni držač, 5 VDC adapter za napajanje, uputstvo i sertifikat o kvalitetu.

HI10480

Digitalni dupli spoj, eletrolit 3.5 KCL, PTFE spoj, ugrađeni temperaturni senzor i 3.5 mm priključak.

HI180-1 115 VAC crna kompaktna magnetna mešalica sa Speedsafe™ tehnologijom 
HI5003 pH 3.00 pufer za kalibraciuju (500 ml)
HI5007 pH 7.01 pufer za kalibraciju (500 ml)
HI70635L Rastvor za čišćenje ostataka od vina (500 ml)
HI70300L

Rastvor za čuvanje elektroda (500 ml)

Pogledajte video uputstvo kako da analizirate svoje vino uz pomoć HI2020w: