analiza nutrijenata

gro

Korišćenje većine uređaja GroLine serije pružiće Vam:

 Profesionalno, veoma precizno merenje pH/EC/TDS/Temperature
Brzu i jednostavnu kalibraciju na licu mesta
Vodootpornu zaštitu merača

Vodootporni pH/EC/TDS merač

 

HI9814v2

Performanse uređaja u skladu sa potrebama specifičnih merenja

Uzgajivači se suočavaju sa mnogim poteškoćama prilikom izvođenja analitičkih merenja. Vlažnost, električni šumovi od balasta i pumpi, kao i pH kalibraciju na željenoj tački koja je takođe bliska očekivanoj vrednosti, može biti veliki izazov u dobijanju tačnih očitavanje. GroLine prenosni pH / EC / TDS merač koristi jednu sondu sa pojačanom pH elektrodom koja pomaže eliminisanju električnih šumova koji dovodi do brzog i tačnog merenja pH. pH elektroda ima puferovani slani rastvor pri vrhu  koji je različite vrednosti od standardnog pH elektrode u cilju omogućavanja preciznih i pouzdanih merenja.

Quick Cal režim

Ovaj režim omogućava jednostavnu i brzu kalibraciju pH i EC/TDS sa istim rastvorom na licu mesta.

Multiparameterska merenja

Profesionalni pH metar za direktna merenja u zemlji

pH metar za direktna merenja u zemlji

Performanse uređaja u skladu sa potrebama specifičnih merenja

Uzgajivači se suočavaju sa mnogim poteškoćama prilikom izvođenja analitičkih merenja. Vlažnost, električni šumovi od balasta i pumpi, kao i pH kalibraciju na željenoj tački koja je takođe bliska očekivanoj vrednosti, može biti veliki izazov u dobijanju tačnih očitavanje. GroLine prenosni pH / EC / TDS merač koristi jednu sondu sa pojačanom pH elektrodom koja pomaže eliminisanju električnih šumova koji dovodi do brzog i tačnog merenja pH. pH elektroda ima puferovani slani rastvor pri vrhu  koji je različite vrednosti od standardnog pH elektrode u cilju omogućavanja preciznih i pouzdanih merenja.

pH tester za direktna merenja u zemlji

pH tester za direktna merenja u zemlji

Dizajniran da pojednostavi zemljišne analize, HI981030 GroLine Soil pH Tester je konstruisan tako da možete bez problema meriti pH vrednost direktno u zemljišnom medijumu.

Ugrađena sonda poseduje otvoreni referentni spoj, konusni. čvrsti stakleni vrh idealan za penetraciju zemljišta, kao i tehnologiju koja sprečava začepljenje spojeva.

GroLine pH monitor i monitor električne provodljivosti za hidropone HI981420

monitor pH i električne provodljivosti

HI981420 GroLine monitor omogućava da se 24 časa kontinuirano prati pH, provodljivost (EC ili TDS), kao i temperatura hidroponih hranljivih sastojaka. Veoma je jednostavan za korišćenje i podešavanje. HI981420 monitor je pogodan za hidroponike, plastenike i genralnu upotrebu u poljoprivredi. Uz pomoć njega na veoma jednostavan način moći ćete da pratite pH/EC i temperaturu.

Vodootporni pH/EC/TDS tester

 

HI98131_angle_720x720_72_RGBv2Zamenjiva pH elektroda

Tester je konstruisan tako da poseduje specijalno dizajniranu elektrodu (ketridž/kaseta tip), koji omogućava jednostavno izvlačenje spoja putem platnenog nastavka, čime se sprečava zapušenje. Elektroda se menja jednosavnim odvrtanjem. 

Quick Cal režim

Ovaj režim omogućava jednostavnu i brzu kalibraciju pH i EC/TDS sa istim rastvorom na licu mesta.

Multiparameterska merenja

pH testeri 

Više opcija, više izbora

 

hi98118-fulllcd-cover-even-light-v1
GroLine džepni testeri uključuju verzije namenjene samo merenju pH. Ovi testeri predstavljaju izuzetno povoljno i pouzdano rešenje. Ergonomski dizajn upotpunjen je jednostavnim rukovanjem. Naime, uređajima je moguće rukovati samo sa 2 tastera.

Najoblji odnos cena kvalitet

Ovi vodootporni testeri, ne samo što omogućavaju precizna merenja već i mnoge opcije dostupne do sada samo skupljoj profesionalnoj laboratorijskoj opremi, kao što su: automatska kalibracija, indikator stabilnosti, automatsko gašene, itd.

Mogućnost zamene pH elektrode

EC/TDS testeri

Više opcija, više izbora

GroLine EC/ TDS testera uključuju i standardni ručni tester, kao i jedinstvenu verziju sa ubodnom sondom za direktno merenje u zemlji.

Najbolji odnos cena kvalitet

GroLine EC / TDS testeri metara imaju automatsku kalibraciju, indikator stabilnosti, kao i automatsko isključivanje. Svaka od ovih funkcija ima svoje prednosti, ali krajnji rezultat je merač visokih performansi koji obezbeđuje visoku mernu preciznost i kvalitet merenja kao profesionalni laboratorijski instrumenti.

Više mernih režima

Rastvori za brzu kalibraciju i čišćenje elektrode

 

HI5036

Rastvori za brzu kalibraciju i rastvori dvostruke namene

 

U GroLine seriji nalaze se rastvori koji se mogu koristiti i za kalibraciju pH i za kalibraciju provodljivosti.

Obezbeđeni sertifikati kvaliteta

Pakovanja prilagođena terenskim primenama