•  HANNA INSTRUMENTS d.o.o.
  • Palmotićeva 20a, 11 000 Beograd
  • 011 3244 201

1. Opšte informacije:

Ova Izjava o zaštiti ličnih podataka za HANNA INSTRUMENTS d.o.o. primenjuje se od 25. maja 2018. Korišćenjem naših proizvoda i usluga poveravate nam svoje lične podatke. Ova Izjava opisuje koje podatke prikupljamo, na koji ih način obrađujemo te u koje ih svrhe upotrebljavamo, kao i Vaša prava u vezi sa istim prikupljanjem i obradom. a) Za obradu podataka odgovorni su: Poverenik gdin.RenzoAndreotti Tel. +381 (0)11 3244 201 Adresa e-pošte za kontakt: info@hannainstruments.rs b)Ako se u svom poslovanju koristimo uslugama spoljnih saradnika  za obradu vaših  ličnih podataka, i dalje smo odgovorni za zaštitu istih.

2. Vrste ličnih podataka

Prikupljamo i obrađujemo sledeće  podatke: a) vaše osnovne lične podatke: ime i prezime, adresa, PIB, broj mobilnog i podaci za kontakt (adresa e-pošte, broj telefona), informacije o vrsti ugovornog odnosa i sadržaju o vašem bonitetu b) ostale lične podatke koje su nam nužni za izvršenje ugovora ili ispunjenje zakonom utvrđenih obaveza, kao što su podaci iz lk, bankovni račun, ovlašćenja potpisivanja ili zastupanja

3. Razdoblje čuvanja

a) Vaše temeljne lične podatke načelno brišemo po prestanku ugovornog odnosa, a najkasnije po isteku svih zakonskih obaveza povezanih s čuvanjem  podataka. Molimo da uzmete u obzir da ne brišemo Vaše podatke:

• u slučaju da je pokrenut postupak prisilne naplate neplaćenih potraživanja

• ako je uložen prigovor na proizvod ili uslugu u roku, sve do konačnog dovršetka postupaka po prigovoru u skladu s važećim propisima

b) Vaši ostali osobni podaci načelno se brišu po prestanku ugovornog odnosa, a najkasnije po isteku svih zakonskih obveza čuvanja, osim u slučaju da je pokrenut postupak prisilne naplate neplaćenih potraživanja ili ako je uložen prigovor na proizvod ili uslugu u roku, sve do konačnog završetka postupaka po prigovoru u skladu s važećim propisima.

4. Načini i svrhe prikupljanja i obrade ličnih podataka

Sve vrste Vaših ličnih podataka obrađuju se na temelju našeg legitimnog interesa i vašeg pristanka u sledeće svrhe: a) ispunjenja ugovora i zakonom određene obaveze

b) otkrivanje zlouporaba

c) provera boniteta i naplata potraživanja Obrada podataka iz ove Izjave nužna je za zaključenje ugovora s nama ili ispunjenje zaključenog ugovora. Ako nam ne dostavite iste podatke, nećemo biti u stanju ispuniti svoje ugovorne obveze prema Vama niti ćemo moći s Vama zaključiti ugovor.

5. Prosleđivanje ličnih podataka iz člana 2. ove Izjave (na temelju našeg legitimnog interesa i Vaših pristanka u skladu s ovom Izjavom) možemo proslediti trećim licima, koja smeju upotrebljavati te podatke isključivo na način predviđen ovom Izjavom.

6. Upravljanje pristankom

a) Pristanak za kontaktiranje koju ste dali možete opozvati u bilo kojem trenutku. Isto tako, možete u bilo kojem trenutku prigovoriti našoj obradi vaših  podataka. Promenu odluke o pristanku možete izvršiti na način utvrđen člankom 7. ove Izjave, putem web-sitea, pozivom na kontakt+381 11 3244 201 ili dolaskom na prodajno mjesto.

b) Jednom povučenu odluku o pristanku možete ponovo dati.

C) Pristanak koju ste nam dali ili opoziv  uvek važe za sve proizvode i usluge koje ste ugovorili.

7. Prava ispitanika

a) Pravo na ispravak: Ako obrađujemo vaše lične podatke koji su nepotpuni ili netačni, u bilo kojem trenutku od nas možete zatražiti da ih ispravimo ili dopunimo.

b) Pravo na brisanje: Od nas možete zatražiti brisanje svojih ličnih podataka ako smo ih obrađivali protupravno ili ukoliko to  zadire u Vaše zaštićene interese. Molimo da uzmete u obzir da postoje razlozi koji onemogućavaju trenutno brisanje, primer kod zakonski propisanih obveza arhiviranja.

c) Pravo na ograničenje obrade: Od nas možete zatražiti ograničenje distribucije svojih podataka: • ako osporite tačnost podataka tokom perioda koji nam omogućava proveru tačnosti tih podataka • ako je obrada podataka bila protupravna, ali odbijate brisanje i umesto toga tražite ograničenje korišćenja podacima • ako nam podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su Vam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahteva ili • ako ste podneli prigovor zbog distribucije tih podataka d) Pravo na prigovor: Ako vaše podatke distribuiramo radi izvršenja zadaća od javnog interesa ili zadaća javnih tijela ili se prilikom njihove obrade pozivamo na naše legitimne interese, možete podneti prigovor protiv takve obrade podataka ako postoji interes zaštite Vaših podataka.

e) Pravo na žalbu: Ako ste mišljenja da smo prilikom obrade Vaših podataka prekršili srpske ili EU propise o zaštiti podataka, molimo da nam se obratite kako bismo razjasnili eventualna pitanja. Svakako imate pravo uložiti pritužbu Agenciji za zaštitu podataka, odnosno u slučaju promene važećih propisa drugom telu koje će preuzeti njenu nadležnost, a od 25. maja 2018. godine i nadzornom telu.

f) Ostvarivanje prava: Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, obratite nam se koristeći se našim podacima za kontakt iz članka 1. ove Izjave.

h) Potvrda identiteta: U slučaju nejasnoća možemo zatražiti dodatne informacije radi provere Vašeg identiteta. To služi zaštiti vaših prava iz privatne sfere.

i) Zlouporaba prava: Ako biste se nekim od navedenih prava koristili prečesto i s očitom namerom zlouporabe, možemo  odbiti obraditi vaš zahtev i prekinuti saradnju ili se obratiti nadležnoj instituciji.

HANNA INSTRUMENTSd.o.o. pravni zastupnik – direktor Renzo Andreotti