pH  i električna provodljivost

Kada pH zemlje i električna provodljivost zemljišta stavite u relativni odnos, zanimljive stvari možete da saznate: pH zemlje nam govori koliko je zemlja kisela što utiče na vrednost električne provodljivosti zemljišta.

pH je takođe mera za jone, ali specifične jone. Pozitivno naeletrisani joni vodonika rezultirju u većoj kiselosti supstanci, dok negativno naelektrisani joni vodonika deluju suprotno na supstancu. Kako ti joni mogu da prenose struju, tako mogu i elektricitet.

Što je nešto više bazno/kiselo, to znači da sadrži više jona, a to znači veću električnu provodljivost. Drugim rečima, što je zemlja više kisela ili bazna, to će biti veća provodljivost. Što je vrednost pH bliža neutralnoj sredini, to je manji uticaj pH na vrednost električne provodljivosti zemljišta.

Zašto je bitno merenje električne provodljivosti zemljišta?

provodljivost zemlje

Svrha testiranja zemljišta je ravnoteža nitrijenata. Merenjem pH govori otprilike o raspoloživosti nutrijenata, dok električna provodljivost govori otprilike koliko ih ima. Postoji visoka povezanost između električne provodljivosti zemljišta i visokih prinosa. Kao topografske karte, trebalo bi da se napravi karta zemljišta za električnu provodljivost. Biljke imaju različitu toleranciju za rastvorene soli i koncentraciju nutrijenata. Biljke kao što su grašak i pasulj su veoma osetljive na rastvorene soli u zemljištu i provodljivost mora da bude ispod 2 mS/cm. Pšenica i paradajez imaju srednju toleranciju za višu provodljivost. Pamuk, spanać i šećerna repa su biljke koje mogu da tolerišu visoku provodljivost – čak i do 16 mS/cm, a da ne utiče na visinu prinosa. Veoma je važno paziti na provodljivost zemljišta da bi se dobio optimalan i zdrav prinos.

Odabir odgovarajućeg metoda za merenje električne provodljivosti zemljišta

Postoje nekoliko metoda za merenje provodljivosti zemljišta. Možete da testirate podzemne vode (voda koja se nalazi u samom zemljištu), ukupnu provodljivost ili možete pripremiti vodeni uzorak zemljišta i testirati njega na provodljivost.

Hanna savet: Kada merite provodljivost zemljišta, preuzmite merenja u neposrednoj sredini korena biljke. Vlažnost, nutrijenti i pH zemljišta dosta varira i trebalo bi uložiti malo višee posla da se odradi mapiranje obradivog zemljišta za ove parameter ali se na kraju, trud isplati.

Testiranje podzemne vode

Najbolji metod za: plastenici, hidroponi i vode
Prednosti: možete da utvrdite koji nutrijenti su zapravo dostupni vašim zasađenim kulturama
Mane: potrebno vam je nešto za ekstrakciju podzemne vode ili veći broj merenja uz dosta kalkulacija

Merenje električne provodljivosti podzemne vode ce Vam biti najbolji pokazatelj kako je zapravo vašoj biljci u zemlji jer ona može da uzima nutrijente iz zemlje samo ako su rastvoreni u vodi u blizini korena. Određivanjem provodljivosti podzemne vode će vam takođe pokazati kako nutrijenti i soli nestaju iz vašeg zemljišta.

I na kraju, sve ovo vam govori na koji način treba da prilagoditi system za navodnjavanje i đubrenja. Svi ovi metodi daju precizne rezultate merenja ako koristite tester ili sondu sa temperaturnom kompenzacijom jer se time ispravlja greška o aktivnosti jona usled temperature.

Da bi izmerili provodljivost podzemne vode, prvo mora da ekstrakujete vodu iz zemlje i to se radi sa ektraktorom podzemne vode ili lizimetrom koji je zapravo dugačka cev sa poroznim poklopcem od keramike koji je ne reaguje da nutrijenti koji se ekstrakuju zajedno sa vodom ne utiču na očitavanja.

Preporučujemo da tesirate više uzorka uled dosta varijacija u nutrijentima između površine zemljišta i u blizini korena biljke.

Kako da testirate podzemnu vodu

 • Podesite lizimetar
 • Ekstrakujte vodu iz zemlje sa iste dubine iz koje obično uzimate uzorak
 • Kada ste ektrakovali vodu, sipajte nešto te vode u posudu i isperite.
 • Sada napunite tu posudu sa podzemnom vodom u toj meri da možete da uronite sondu.
 • Isperite sondu sa dejonizovanom vodom, a onda sa malo uzorka.
 • Izmerite.

Merenje ukupne provodljivosti

Najbolji metod za: kontinuirano merenje, testiranje na terenu

Prednosti: Ukupna provodljivost vazduha, vode i zemlje. Lako se testira i nije potrebna dodatna oprema

Nedostaci: Cannot differentiate between the soil, air in the soil, or water in the soil

Totalna električna provodljivost zemlje uključuje provodlivost zemlje, vazduha i vlage uzorka. Ovo očitavanje provodljivosti je veoma korisno jer iz ovoga se može izračunati konduktivitet podzemne vode i ektrakt zasićenog uzorka, a da biste to izmerili morate da znate sadržaj vode u uzorku.

Kako meriti ukupnu provodljivost

 • Izaberite deo zemlje koji želite da testirate.
 • Isperite sondu sa dejonizovanom vodom i uverite se da je suva nakon ispiranja.
 • Proverite zemlju i uverite se da je vlažno zemljište.
 • Upotrebite lenjir ili svrdlo da bi napravili rupu u zemlji, ovo obezbedjuje konzistentnost testiranja.
 • Ubacite sondu direktno u zelju i izmerite.

Merenje električne provodljivosti zemljišta sa uzorkom zemlje

Najbolja metoda za: kontrolu ostataka soli, poljoprivredna polja
Prednosti: slanost zemljišta, koje culture su najbolje da se uzgajaju na tom zemljištu
Nedostaci: više vremena i truda oko pripreme uzorka za testiranje

Uz pomoć ovog metoda dobićete precizne rezultate, ali uz utrošeno više vremena i truda oko pripreme uzorka. Takođe, ovo je dobar način da kvantifikujete salinitet tla. Ovaj metod spada u tradicionalne metode određivanja električne provodljivosti. Zemlja je puna prostora između sastavnih delova zemljišta i taj proctor može biti ispunjen vodom ili vazduhom. Da bi u potpunosti zasitili svoj uzorak zemlje sa vodom, potrebno je da ceo taj međuprostor ispunite sa vodom.

Kako da izmerite provodljivost uzorka zemlje:

 • Uzmite uzorak zemlje
 • Uverite se da su posude gde cete vrsiti testiranja isprani dejonizovanom vodom i da je nakon potpuno suva
 • Uzmite uzorak i pomešajte gas a dejonizovanom vodom. Mešajte sve dok ne postanje mulj, gusta lepljiva smeša.
 • Mešajte.
 • Filtrirajte uzorak.
 • Kada ste isfiltrirali, sipajte isfiltrirani uzorak u čistu posudu i isperite i bacute taj uzorak s kojim ste ispirali.
 • Napunite posudu sa dovoljno izorka da možete da uronite sondu.
 • Isperite sondu sa dejonizovanom vodom, a onda is a malo uzorka.
 • Izmerite.

Hanna savet: Kada merite, isperite sondu u dodatnoom uzorku jer to može da doprinese da dobijete brža i tačnija očitavanja.