Električna provodljivost vode za navodnjavanje staklenika –

uloga i značaj

Biljke iz staklenika, povrće i dekorativno cveće karakteriše zdravlje i otpornost. Upravo zato postoji mnogo dobrih razloga za staklenički uzgoj biljaka. Kontrola uslova, u kojem biljke rastu, pomaže ubrzati rast,a u isto vreme, smanjiti pojavu bolesti. U stakleniku je moguće uzgajati brojne vrste biljaka i povrća, ali sve imaju različite potrebe za zalivanjem, svetlošću i nutrijentima. Vrste nutrijenata zavise od stepena rasta u kojem se biljka nalazi. U vegetativnoj fazi biljka ima najveću potrebu za azotom (N), dok je u fazi cvetanja veća potreba za fosforom (P). Održavanje optimalne količine nutrijenata, osigurava zdravlje biljaka, a time i maksimizaciju profita za vlasnika staklenika. Jedan od najznačajnih pokazatelja koji će nam pomoći da optimizujemo irigaciju i fertigaciju je – Električna provodljivost vode za navodnjavanje!

image003

Vlasnik staklenika tražio je rešenje za održavanje stalne koncentracije hranjivog rastvora u sastavu, koji svoje useve navodnjava kap po kap. Takvim načinom prihrane voda se kreće iz rezervoara prema biljkama. Višak vode skuplja se u kanalu ispod ploče, pa se putem cevi sprovodi natrag u prihvatni rezervoar. Kada dođe do pada nivoa vode, dodaje se sveža voda, pa se rezervoar puni do željenog nivoa. Prilikom dodavanja sveže vode, koncentracija đubriva se smanjuje, pa je potrebno dodati još koncentrata đubriva. Klijent je želeo da zadrži niske nivoe đubriva u vodi za navodnjavanje, stoga je tražio zidni kontroler po pristupačnoj ceni, kako bi kontrolisao električnu provodljivost vode za navodnjavanje staklenika. Preporuka je bila HI 23211 kontroler električne provodljivosti. Serija kontrolera HI 23 koristi četvoroprstenu potenciometrijsku sondu, koja omogućava merenja u širokom opsegu od 0,0 μS/cm do 199,9 mS/cm. Iako je klijent koristio samo jedan set tačaka, Serija HI 23 ima funkciju dvostruke zadane tačke i alarmnu funkciju koja pokazuje kada se rastvor potroši. Klijent je instalirao HI 7639D sondu u recirkulacijsku membranu koja stalno izvlači vodu sa dna rezervoara, a prazni je opet na vrhu. Dozirna pumpa s koncentratom hranjivog rastvora postavljena je tako da ubrizgava rastvor u membrani nakon sonde. Takva postavka omogućuje mešanje hranjivog rastvora unutar petlje i unutar rezervoara. Zadana tačka održavana je u vrlo uskom koncentracijskom rasponu uz konstantno mešanje u cirkulacijskoj membrani. Serija HI 23 dolazi u verzjama sa analognim (4-20 mA) ili digitalnim (RS-485) izlazom uz tačnost merenja od 0,5% i uz mogućnost direktnog očitavanja temperature. Klijent je vrlo zadovoljan sa sastavom te s obzirom da njegov posao raste, razmatra o uvođenju više naprednijih sistema, kao što je HI 8000 fertigacijski sistem.