Bazeni i SPA centri zahtevaju kontinuirano čišćenje kako si se sprečio rast algi i štetnih bakterija. Dezinfekcija bazena se obično poistovećuje sa čišćenjem, a za to se uglavnom koristi hlor. Hlor je jak oksidans, ali i drugi oksidansi kao što su brom i jod takođe se koriste za dezinfekciju bazena. Zavisno od nivoa pH, hlor će biti prisutan u obliku hipohloridne kiseline (HOCl), najučinkovitiji oblik za dezinfekciju, ili kao manje učinkovit dezinficijens hipohlodni jon (OCI). Hlor će biti prisutan u većim koncentracijama ako je pH ispod 7,6. Hlor može se kombinovati sa drugim molekulama prisutnim u vodi; kad se kombinuje s amonijakom, formiraju se hloramini, koji su gotovo nedelotvorni za dezinfekciju i odgovorni je za poznati i neugodni miris “hlora”.


Budući da oblik hlora zavisi o pH, pH mora biti uravnotežen na odgovarajućem nivou kako bi se povećala efikasnost i dezinfekcija bazena i tako osigurala udobnost plivača. Idealan pH je obično između 7,2 i 7,6; pH nivoi iznad te uveliko će smanjiti učinkovitost klora, a pH vrednosti ispod mogu izazvati iritaciju kože i očiju. Osim pH, koncentracija dezinficijensa se takođe treba meriti. Koncentracija hlora može se meriti kao slobodni hlor (hlor na raspolaganju za aktivnu dezinfekciju) ili ukupni hlor (u kombinaciji hlora koji više nije dostupan za dezinfekciju, osim slobodnog hlora).


Idealna koncentracija hlora zavisi od uslovaa u bazenima ili banjama. Molekuli hlora će se raspasti kada su izložene UV zračenju. Za stabilizaciju hlora, u prisustvu UV svetla, može se dodati cijanovodična kiselina kod spoljašnjih bazena. Međutim, visoka koncetracija cijanovodične kiseline će sniziti sanitarne moći hlora. Drugi oblik je temperatura. Mikroorganizmi rastu brže pri višim temperaturama pa je potrebna posebna dezinfekcija, a to se posebno odnosi na grejne bazene i  banje (lečilišta). Opštee pravilo je da za svaki 5,5 ° C ili 10 ° F porast temperature vode iznad 27 ° C (80 ° F), koncentracija potrebnog dezinfekcijensa se udvostruči.


Dok je slobodni hlor mera količine raspoloživog hlora prisutnog u bazenima, druga svojstva vode mogu uticati na sposobnost da hlor pravilno dezinficira. Dovoljna koncentracija slobodnog hlora može biti prisutna u rastvoru, ali na temelju određenih svojstava ne može se dovoljno delotvorno obaviti dezinfekcija.


Oksidacija(ORP) meri koliko je jak oksidacijski potencijal u rastvoru, dakle određuje sanitarnu delotvornost. Dva bazena s istim koncentracijama slobodbog hlora mogu imati potpuno različite ORP vrednosti na temelju pH, koncentracije cijanovodične kiseline i temperature. Dakle, ORP je najbolji pokazatelj koliko se efikasno bazen i spa voda mogu dezinficirati. Dok optimalne koncentracija zavise od vrste dezinfekcije koja se koristi, nivo ORP-a treba održavati iznad 650 mV za bazene i banje.

HI98121 pH/ORP/temperaturni tester

Hanna Instruments ima rešenje za dezinfekciju bazenu, odnosno proveru efikasnosti sredstava za dezinfekciju. Preporučujemo HI98121 pH / ORP / temperaturni tester koji ima praktični džepni dizajn, jednostavan je za korištenje i ima dva tastera za rad. Tester je u potpunosti vodootporan.

Multiparametarkse sposobnosti HI98121 za merenje pH, ORP i temperature povećavaju delotvornost dezinfekcije i za unutrašnje, soljašnje, grejane i negrejane bazene, banje i SPA centre.  Sa rezolucijom pH od 0.01 i tačnošću od ± 0,05 pH jedinica i 1 mV ORP rezlucije kao i te ± 2mV tačnosti ovaj tester omogućava pouzdana merenja i precizne rezultate. pH elektroda je zamenjiva  i jednostavna za održavanje.