Čišćenje pH elektrode

Samo zato što elektroda izgleda čisto, ne znači i da jeste. Ovo je najčešći uzrok za netačna pH očitavanja. Iako Vam se čini da je kupovina dodatnih rastvora za čišćenje nepotrebna, ona je u stvari od vitalnog značaja za produžavanje veka trajanja elektrode i za tačnost rezultata pH očitavanja tako da na dugi rok zapravo predstavlja uštedu vremena jer će produžiti vek trajanja elektrode.

Bitno je upamtiti da, ako elektroda vizuelno deluje čisto ne mora značiti da ona to stvarno i jeste. Ovo je vrlo bitna činjenica iz razloga što tokom merenja instrument pretpostavlja da je elektroda u savršeno čistom stanju. Instrumenti za merenje pH koji su dostupni na tržištu prihvataju kalibraciju sa offset odstupanjem od +/- 60 mV. Odstupanje od 0 mV (pozitivno ili negativno) nije neuobičajeno, no idealno bi bilo kad odstupanje ne bi prelazilo vrednosti od +/- 30mV.

Odstupanje (offset) elektrode može se proveriti tako što se elektroda uroni u pufer pH 7.01, a istovremeno očitavanje uređaja prebaci u mV. Ako je nakon čišćenja, promenjen elektrolit ili se koriste sveži puferi, a odstupanje očitavanja je izvan poželjnih +/- 30 mV, trebalo bi razmisliti o zameni elektrode.

Važnost ispravnog čišćenja elektrode

Kada testirate proizvod kao što jsu mesne prerađevine, ostaci masti će ostati na elektrodi. Čak i kada elektroda izgleda čisto, to ne znači da nije kontaminirana. Rastvor za čišćenje specijalno napravljen za uklanjanje ulja i masti sadrži kiselinu koja uklanja mast i ulja sa elektrode. Merač može da se kalibriše iako elektroda nije pravilno očišćena pre kalibracije. Kalibracija neće biti pravilna i vrednosti su promenjene zbog zaprljane elektrode. Ukoliko se nečistoće skinu nakon kalibracije, onda prethodna kalibracija neće biti validna i očitavanja će biti netačna

Čišćenje pH elektrode

Čišćenje pH elektrode korak po korak:

1. Isperite elektrodu sa destilovanom vodom (idealno: koristitit 250mL destilovane vode i posudu od 500 mL i špric bocu za ispiranje )
2. Napunite 50mL ili 100 mL rastvora za čišćenje kako bi vrh elektrode i spoj bili potpuno uronjeni u rastvor
3. Za rastvore za čišćenje opšte namene: držite elektrodu uronjenu oko 30 minuta. Za rastvore za čišćenje proteina: držite elektrodu uronjenu oko 15 minuta. Za rastvore za čišćenje ulja i masti: isperite elektrodu vrteći je u rastvoru za čišćenje.
4. Ukoliko je elektroda i dalje kontaminirana, uzmite vrlo mekanu maramicu natoljenu rastvorom za čišćenje i tapkajte elektrodu njome, nikad ne brišite! 5. Isperite elektrodu destilovanom vodom.
6. Uronite očišćenu elektrodu u rastvor za skladištenje elektrode na minimum sat vremena pre nego što otpočnete merenje.
7. Ponovite gore navedene korake procedure za čišćenje nakon merenja i uvek održavajte elektrodu hidriranom rastvorom za skladištenje elektrode.

Opšte čišćenje

Uređaj može biti kalibrisan uprkos činjenici da sama elektroda nije pravilno očišćena pre kalibracije. U tom slučaju kalibracija uređaja nije važeća i očitana merenja nisu tačna.
Uronite elektrodu u Hanna instrument HI7061L opšti rastvor za čišćenje ili prikladan specifičan rastvor za čišćenje na 15 – 30 minuta u svrhu otapanja nečistoće.

Proteinski omot

Uronite elektrodu u Hanna instruments HI7073L rastvor za čišćenje proteina na 15 minuta da se enzimski razgrade nataloženi proteini.

Neorganske nečistoće

Uronite elektrodu u Hanna instruments HI7074L rastvor za čišćenje neorganskih ostataka na 15 minuta. Ovo je rastvor posebno efektan za odstranjivanje ostataka nečistoće uzrokovanih u reakcijama sa srebrom iz elektrolita, a koji začepljuju keramički spoj (junction).

Ulja i masti

Zahtevaju određene hemijske rastvarače koji će eliminisati sloj nečistoće, a da pritom neće oštetiti elektrodu. Koristite Hanna instruments HI7077L rastvor za čišćenje ulja i masti za odstranjivanje masnih naslaga nakupljenih na elektrodi. Uronite elektrodu na 15 minuta.
Nakon primene bilo kog od navedenih ratvora za čišćenje, isperite elektrodu u destilovanoj vodi i uronite je u HI70300L rastvor za čuvanje na barem 2 do 3 sata pre izvođenja postupka kalibracije ili merenja. Za najbolje rezultate preporučuje se da odstoji u rastvoru preko noći.

 

 

Preuzmite detaljno uputsvo