Blog SRB

/Blog SRB
14 01, 2019
  • analiza vina

Analiza vina – kako sastaviti laboratoriju za vinske analize

By |January 14th, 2019|Categories: Blog SRB|0 Comments

Analiza vina - 8 korisnih saveta za pripremu laboratorije:   Opremanje vinske laboratorije može biti dug i iscrpan proces. Iz tog razloga Vam navodimo nekoliko predloga za pripremu vinske laboratorije. Obnovite zalihu rastvora za kalibraciju pH elektrode se moraju kalibrisati pre upotrebe. Periodičnu kalibraciju, ako ne na dnevnoj bazi, treba vršiti često, kako bi se dobila [...]

9 01, 2019
  • hemijska potrošnja kiseonika

Hemijska potrošnja kiseonika – metode i merači

By |January 9th, 2019|Categories: Blog SRB|0 Comments

Kako funkcioniše HPK metoda? Hemijska potrošnja kiseonika se određuje zakiseljavanjem uzorka vode, a zatim zagrevanjem na 150 ° C tokom dva sata. Ova toplota dovodi do oksidacije uzorka. Čak i sa toplotom, ova reakcija se neće desiti spontano, potreban je katalizator. Kalijum-dihromat se redovno koristi kao oksidant da reaguje sa organskim komponentama uzorka. Kada je reakcija završena, hrom [...]

8 01, 2019
  • hemijska potrošnja kiseonika

Hemijska potrošnja kiseonika – definicija, značaj i načini određivanja

By |January 8th, 2019|Categories: Blog SRB|0 Comments

Određivanje Hemijske potrošnje kiseonika Uopšteno govoreći, kada neko kaže čista voda, uglavnom mislimo na pitku vodu. Kako god, potrebna nam je i čista voda kao "nusprodukt" sistema otpadnih voda. Kada se završi sa upotrebom vode u postrojenju ili se  koristi za ispiranje u toaletu, kako se voda ponovo čisti, i kako znamo da je voda zapravo čista? Određivanje Hemijske [...]

26 12, 2018
  • pH elektrode

pH elektrode – sve šta ste želeli da znate o njima

By |December 26th, 2018|Categories: Blog SRB|0 Comments

1. Da li moja pH elektroda treba da bude vlažna? Sve elektrode napravljene od stakla imaju lampicu koja mora biti hidrirana i referentni spoj koji mora biti vlažan kako bi se preventivno sprečio prekomerno curenje elektrolita iz elektrode. 2. Šta da radim sa elektrodom kada je ne koristim? Idealno rešenje je da svoju elektrodu [...]

24 12, 2018
  • Kalibracija pH metra

Kalibracija pH metra

By |December 24th, 2018|Categories: Blog SRB|0 Comments

Koliko često treba da kalibrišem svoj pH metar? Kalibracija ph metra se razlikuje od uređaja do uređaja i najviše koliko često vršite merenja. Međutim, periodične provere sa novim rastvorima za kalibrisanje će Vam najbolje pokazati kada i koliko često Vam je potrebno da kalibrišite svoj pH merač. Koliko često treba da kalibrišem svoj EC/TDS merač? Tipično, [...]

20 12, 2018
  • Cup of coffee and coffee beans

Značaj temperature u proizvodnji pića

By |December 20th, 2018|Categories: Blog SRB|0 Comments

Temperatura je važan parametar koji treba pratiti prilikom proizvodnje brojnih napitaka. Postoje različite tehnologije termometara koje se mogu koristiti za merenja temperature. Termopar termometri pružaju brz odziv, sposobni su da se mere na vrlo visokim temperaturama i daju umerenu tačnost. Termistori nude visoku preciznost uz umereno vreme odziva u ograničenom opsegu temperatura. Hanna nudi [...]

19 12, 2018
  • Fresh dairy products. Milk, cheese, brie, Camembert, butter, yog

Merenje temperature u prehrambenoj industriji

By |December 19th, 2018|Categories: Blog SRB|0 Comments

Temperatura Temperatura je važan parametar u mnogim fazama procesa proizvodnje hrane; od proizvodnje do pasterizacije, do skladištenja, merenje temperature je od suštinskog značaja. Postoje različite tehnologije termometara koje se mogu koristiti za merenja temperature. Termopar termometri pružaju brz odziv, sposobni su da se mere na vrlo visokim temperaturama i daju umerenu tačnost. Termistori nude [...]

18 12, 2018
  • Određivanje pH vrednosti

Određivanje pH vrednosti na osnovu promene boje

By |December 18th, 2018|Categories: Blog SRB|0 Comments

Merimo pH iz raznih razloga – od toga da nam voda iz bazena ne iziritira našu kožu i oči, da nam fermentisana hrana ostane bezbedna za konzumiranje i mnogi drugi jer je pH od kritične važnosti za mnoge stvari koje radimo i koristimo svakodnevno. I baš zato što je pH toliko bitans, potrebno je da [...]

17 12, 2018
  • Kalibracija pH elektrode

Kalibracija pH elektrode – sveobuhvatni vodič

By |December 17th, 2018|Categories: Blog SRB|0 Comments

Priprema pH elektrode Prvo sklonite zaštitni poklopac sa senzora elektrode i isperite sa destilovanom vodom kao bi otklonili preotale kristale soli. Nakon ispiranja, protresite elektrodu na dole, nikad nemojte brisati senzor! Ako je potrebno, napunite elektrodu elektrolitom. I sad je elektroda spremna za kalibraciju! Hanna savet: Formacija kristala soli na pH elektrodi je normalna pojava [...]

14 12, 2018
  • Određivanje tvrdoće vode

Određivanje tvrdoće vode – utvrđivanje efikasnosti sistema za omekšavanje vode

By |December 14th, 2018|Categories: Blog SRB|0 Comments

Opis: Prirodna svojstva vode i sastav variraju u odnosu na geografsko poreklo i faktore kao što su geologija i klimatski uslovi. Bitna karakteristika vode je tvrdoća koja se definiše kao koncentracija rastvorenih minerala u vodi. Merenje tvrdoće vode se vrši detekcijom kalcijuma i magnezijuma, ali gvožđa, silicijuma i drugih metala. U nekim oblastima se može [...]