Prirodni svet je široko korićen kao izvor inspiracije za bezbroj umetničkih dela. Iako se ne smatraju umetnošću u konvencionalnom značenju re;i, mnogi akvarijumi imitiraju prirodno okruženje, kao npr koralni greben tropskih okeana ili podvodnih slatkovodnih džungli na tako dobar način da predstavljaju pravo “remek delo”.

Praksa stvaranja realnih prirodnih okruženja u akvarijumima poznata je kao aquascaping. Aquascaping predstavlja kombinaciju ne samo prirode i umetničke inspiracije, već zahteva i poznavanje hemije vode i biologije. Ovaj dubok odnos između prirode, umetnosti, dizajna i nauke ima za posledicu formiranje prekrasnih vodenih pejzaža savršenih za svaki dom.

Šta je Akvarijum?

Akvarijumi su veštačka vodena staništa koja sadrže raznovrsne ribe, biljke, koralne beskičmenjake ili druge organizme koji se nalaze u vodi, koji dolaze u različitim oblicima, veličinama i vrstama .

Postoje dve široko podeljene kategorije akvarijuma: slatkovodni i slani akvarijumi.I slatkovodni i morski akvarijumi takođe imaju pod kategorije prema vrsti živog sveta koji se nalaze u njemu. Akvaristi se pri izradi akvarijuma sve ćešće okreću potpuno prirodnim rešenjima pri stvaranju vodenog pejszaža, kao što je npr koralni greben. Određene biljne i životinjske vrste diktiraju određene uslove i tu pored smisla za dizajn, potreba za poznavanjem biologije i hemije vode dolazi do izražaja, kao bi se stvorila održiva sredina.

Aquascaping

Aquascaping je praksa stvaranja prirodnog vodenog pejzaža u akvarijumu. Najčešće se povezuje sa slatkovodnim živim zasadnim akvarijumima, međutim akvaristi koji specijazlizovani za stvaranje grebena u slanoj vodi akvarijuma takođe koriste ovu praksu.

Grebeni akvarijumi koriste kamen za stvaranje struktura u kojima je živi koral vezan ili postavljen. Postavljanje mnogih korala je presudno za većinu vrsta. To je zato što različite vrste korala imaju različite zahteve u pogledu protoka, intenziteta svetlosti ili blizine drugih korala. Korale koje zahtevaju veću svetlost često se postavljaju u povišene pozicije, čije vrste korala zahtevaju manje osvetljenje, često se smeštaju dalje u akvarijum bliže dnu.

Slično tome, određeni korali zahtevaju određene količine proticaja  vode. Korali koji zahtevaju više protoka su postavljeni bliže izlazima  pumpe. Nasuprot tome, korali koje zahtevaju manji protok su postavljeni dalje od trenutnih izvora i mogu biti zaštićeni kamenjem.

U slatkoj vodi akvarijuma, živi svet je često su u fokusu ovih akvarijuma, ali prirodni elementi, kao što su kamenje ili driftwood (koren), su zapravo elementi koji čine pejzaž. Postoje mnogi različiti stilovi slatkovodnih pejzaža, među kojima i onih gde je naglasak na “tvrdim” elementima, kao što su kamenje, driftwood i slični.

Ne samo da  različite strukture dopunjuju pejzaš akvarijuma i  omogućuju vam da posedujete pravo “živo umetničko delo u vašem domu”, oni takođe pružaju realnije stanište za ribu. Za mnoge vrste riba, postojanje grebana je obavezno.

Takođe, brojne vrste riba koje mogu nastanjivati akvarijum, preferiraju mesta za sakrivanje ili zakopavanje.” Vodeni park” grebena ili zasadno bilje akvarijuma postaju ključne u pružanju specifičnim potrebama za stanovanje  određenih vrsta stanovnika akvarijuma.

“Reef” akvariumi (akvarijumi sa grebonom)

Akvariumi sa slanom vodom obično se dele u dve kategorije: akvarijumi grebena i akvariumi samo za ribe. Grebeni akvarijumi mogu ugostiti najrazličite vrste živih korala, ribe, škampa, drugih beskičmenjaka i živih kamena raspoređenih u mini ekosistemu, sa naglaskom na koralu.

Akvarijumi sa slanom vodom samo za ribe ne sadrže žive korale i mogu sadržati vrste riba za koje se smatra da nisu “bezbedne za greben” (reef safe).” Izraz “reef safe” se koristi za opis ribe koje nisu kompatibilne sa koralima ili beskičmenjačima koji se najčešće nalaze u akvarijumima. Mnoge vrste morske ribe će jesti ukrasni koral, ribice koje se kriju u grebenu, korisne rakove ili puževe koje mogu konzumirati uznemirujuće alge. Zbog toga se ove ribe smatraju nekompatibilnim i nesigurnim za grebene akvariume.

Ribe koje su “reef safe” ne štete koralima, rakovima, puževima, škampima ili drugim organizmima koji mogu biti korisni za usešni kreirani greben. U koralnom grebenu pejzažna stena je obično složena da bi se stvorilo prostora za korale.

Obezbediti sigurnost korala je važno za zdrav rast i razvoj živog sveta akvarijuma. Mnoge ribe ili beskičmenjaci će pomerati korale, što bi moglo dovesti do pada i potencijalno povrede fragmenta ili kolonije. Postavljanje korala je veoma važno jer određene vrste zahtevaju manje ili više svetlosti, odnosno protoka vode.

Pored toga, mnogi korali imaju agresivne pipke(krake) koji se šire. Određene vrste ne mogu se postaviti suviše blizu drugima upravo zbog opisanog razloga, jer mogu smetati jedne drugima prilikom razvoja. Poznavanje specifičnih zahteva različitih vrsta korala je kritična komponenta za uspešnog akvaristu.

Značaj poznavanja hemije vode akvarijuma

Često se kaže da posedovanje uspešnog akvarijuma manje govori o čuvanju ribe, a više o održavanju kvaliteta vode. Bez obzira da li održavate nano akvarijum ili radite u javnom akvarijumu, najvažniji aspekt uspeha je hemija vode.

Iako voda može delovati sigurna za ribu, jedini način da se sigurno utvrdi da jeste, je da testirate akvarijumsku vodu hemijski. Ovo može izgledati zastrašujuće, ali današnji razvoj tehnologije omogućava da čak i hobisti bez hemijskog predznanja mogu koristiti instrumente i testere za analizu vode bez problema.

Zasadni akvarijumi i grebeni imaju mnogo sličnosti u pogledu pravilne hemije vode, ali imaju i duboko drugačije zahteve. Najveća razlika je znatno veće količine rastvorenih soli u grebenima u poređenju sa zasadenim akvarijumima.

Morske vode imaju prirodnu slanost od 35 ppt (delova na hiljadu), što znači da svaki kilogram vode ima 35 grama rastvorenih soli. Ovo odgovara specifičnoj težini 1.0264 @ 20 ° C i provodljivosti od 54 mS / cm. Za zasadene akvarije ukupne rastvorene čvrste čestice se često koriste za određivanje količine rastvorenih jona u vodi, od kojih će mnoge biljke koristiti za rast.

U zasadenim akvarijumima, gas ugljen dioksida (CO2) često se difuzuje u vodi. CO2 igra ključnu ulogu u fotosintezi biljaka. Dopunjavanje CO2 može pomoći u povećanju rasta i ukupnog zdravlja živih biljaka u vodama, što čini rezervoar sveobuhvatnijim. Prilikom dodavanja CO2 vašem akvarijumu, važno je pratiti nivoe pomoću test kompleta kako biste sprečili prekomerno doziranje, što bi moglo ubiti vaš akvarijumski svet.

U akvarijumu morskog grebena, kako korali rastu,a elementi se crpe iz vode. U cilju održavanja adekvatnih nivoa parametara vode za korale,iskusni hobisti za grebene spremno će dopuniti “elemente” bilo promenama vode, suplementacijom ili različitim reaktorima. Najčešće doziranje uključuje alkalnost, kalcijum i magnezijum. Rasporedi doziranja se često automatizuju korišćenjem dozirnih pumpi ili kalcijumskih reaktora. Da bi fino podešavali precizno nivoe, redovno testiranje vode je kritično za znanje o tome koliko suplemenata treba dodati.

Drugi važni parametri vode za testiranje u oba akvarijuma uključuju amonijak, nitrite, nitrate, fosfate, rastvoreni kiseonik, alkalnost, ukupne rastvorene čvrste materije, pH i temperaturu. Intenzitet svetlosti je takođe kritičan i za rezervoare grebena i zasadene akvarije, jer mnoge vrste korala i biljke zahtevaju svetlost za fotosintezu.

Stvaranje prekrasnog prirodnog akvarijuma ne samo da dodaje živo umetničko delo u vaš dom, već ima i druge pogodnosti. Utrošeno vreme na vaš akvarijum pokazalo je dokazane terapeutske efekte za smanjenje stresa i anksioznosti. Akvarijumi se često postavljaju u kancelarije doktora ili stomatologa, ne samo za dekoraciju, već i za promovisanje umirujuće atmosfere, što potencijalno lišava bolesnike nervoze. Upoznavanje sa ribom zahteva poznavanje različitih vrsta životinja i potreba za negom.
Provedeno vreme da saznate o vašem akvarijumu možete pomoći da se podstakne svest za životnu sredinu i nauku. Štaviše, održavanje prelepog pejzaža od samog početka pomaže vam da razvijete veštine i obezbedite pravo živo umetničko delo u vašem domu.Počeci su često izuzetno teški. Da biste stvorili realniji izgled, vašim koralima i biljkama treba vremena za rast i popunjavanje prostora. Kao i svi oblici umetnosti, savladavanje tehnike zahteva vreme i praksu!