Analiza vlage u biodizelu

Biodizel je gorivo koje se sastoji od  estara i prirodnih derivate masnih kiselina. Biodizel može da se koristi kao gorivo kod motora sa unutrašnjima sagorevanjem ili može da se meša sa konvencionalnim dizel goriviom. U prvom slučaju, biodizel je dobar izbor zbog umanjene emisije štetnih gasova u poređenju sa konvencionalnim dizelom. Dodatno, pošto se biodizel pravi od obnovljivih izvora energije, smatra se održivijim izvorom energije od klasičnog dizel goriva.

Kako se dobija biodizel?

Biogorivo se dobija reakcijom masti koje se nalaze u ulju od povrća ili životinjskih masti sa alkoholom kako bi se dobio estar i glicerin, i ta reakcija se naziva transestarifikacija. Glicerin se koristi u raznim industrijama kao što su kozmetička, prehrambena i farmaceutska.  Estri koji se dobijaju na ovaj način moraju da imaju karakteristike navedene po metodi ASTM D6751 da bi se smatrali biodizelom. Ovaj standard je razvilo američko društvo za testiranje i materijale tj. organizacija koja propisuje standard za mnoge industrije.

Zašto je bitan sadržaj vlage u biodizelu?

Pored gore spomenutih specifikacija, sadržaj vlage je karakteristika od vitalnog značaja kada govorimo o biodizelu. Sadržaj vlage u biodizelu se mora striktno kontrolisati kako bi ostao ispod limita od 500 mg/L ppm. Gorivo koje sadrži vlagu iznad 500 mg/L ppm povećava verovatnoću da ošteti komponente motora usled korozije. Dodatno, kvalitet vode u gorivu može pospešiti rast i razvoj mikroorganizama što takođe može imati štetne posledice po komponente motora.

Kako Hanna Instruments može da Vam pomogne?

Proizvođač biodizela nas je kontaktirao kako bi se konsultovao koji je metod najbolji za određivanje sadržaja vlage u njihovom bidizelu napravljenim od derivate soje. Hanna je preporučila Karl Fišerov kolorimetrijski titrator HI904.

HI904 Karl Fišer titrator

Kolorimetrijski Karl Fišerov titrator je odabran kao preporuka jer daje preciznije rezultate kod analize uzoraka sa veoma niskim sadržajem vode. Proizvođač je očekivao da sadržaj vode bude oko 0.3% što je bilo u okviru optimalnog vrednosnog raspona od 1 ppm do 5% vode. Drugi rastvarač koji se koristi u ovoj titracii je 1 pentanol, pošto se biodizel slabo rastvara u metanolu.

Koristeći ovaj podešeni optimalni vrednosni raspon, korisnik je bio u mogućnosti da direktno ubrizga biodizel u ćeliju za titraciju bez potrebe za prethodnim rastvaranjem što je za njih predstavljalo ogromnu uštedu vremena. Generatorska elektroda bez membranediaphragm se koristi kako bi se izbego začepljenje, stopa stabilizacije rezultata merenja. Naravno, Hanna tehnički tim je uvek bio tu na raspolaganju kako bi svaka titracija bila izvedena brzo i tačno.